Gresk sjakkmatt

by | 06. July 2015 | Internasjonal økonomi

Den greske finansminister Yanous Varoufakis er visstnok en ekspert på det som i økonomisk teori kalles spillteori. En ekspertise, som han mener selv, han har stor nytte av i forhandlingene med EU.

Meningene er delte om akkurat det, nå som slaget er over. Etter at valget hvor Hellas sa nei til hjelpepakken som ble tilbudt i juni. Nå står grekerne alene. Til og med uten sin fargerike finansminister, som har valgt på trekke seg fra sin stilling.

Uansett.

Kanskje den enkleste måten å analysere det greske drama er som en serie sjakkspill. Gjennom lang tid har både Hellas og dets kreditorer gjort en del uvanlige trekk, som har ført oss inn i et vanskelig sluttspill. Et sluttspill hvor det ikke ser ut til å bli vinnere. Kall det remis – med bare tapere.

I dag er det uansett sjakkmatt for grekernes etablerte verden. De har stemt nei til de tiltak som kunne sikre dem fortsatt tilgang til Euro-midler, og et håp om å bevare det meste av sin levestandard. Nå blir det verre. Det blir vanskelig å få nasjonalforsamlinger i de 18 Eurolandene å gi dem en bedre avtale enn de allerede har blitt tilbudt. Å premiere betalingsnekt kunne stimulere opprør i sine egne land.

OXI var i virkeligheten et rungende ja til ny nedgang i levestandard. Et valg som grekere flest ble lurt til å ta av den greske regejringens løgnaktige propaganda.

I avisoverskriftene ropes det den greske statsminister som seirherrer i dette drama, men sannheten er at Hellas vil fortsette å leve på kreditorenes nåde. Uten offisielle finansieringskilder, vil de greske bankene også måtte anses for å være insolvente. Fra og med i dag må grekerne sette tæring etter næring – pluss de almisser de klarer å samle inn. Men gavene blir nok ikke mange.

De har takket nei til en avtale med de andre Euro-landene, men vil nå komme tilbake for å få en bedre avtale. Flere gaver.

I tiden fremover vil mye avhenge av givergleden i andre nasjonalforsamlinger enn den greske. En giverglede som ikke bare avhenger av sympatien med det lidende greske folk, men som også vil avhenge av den greske regjeringen klarer å få tillit hos landets kreditorer for sin politikk. Her er det en stor jobb å gjøre. En jobb som vil ta tid.

Enn så lenge får den greske regjeringen nøye seg med å dele ut gjeldsbrev i stedet for Euro for å kunne betale sine regninger. Innkjøp, lønninger og pensjoner må i stor grad betales på denne måten. Allerede denne uke vil trolig de første gjeldsbrev, sendes ut.

I store mengder kommer brevene først i slutten av juli, da pensjoner og lønninger i offentlige sektor skal utbetales.

Det skal bli interessant å se bytteforholdet mellom den nye valutaen og Euro. Kanskje 2:1 slik at pensjonister som får samme mengde drachmer som hun tidligere fikk i Euro, nå får halvert sin kjøpekraft.

En trist skjebne, som den greske regjering har påført sin egen befolkning.

Kategorier

Siste innlegg