Det blir neppe noen rentehevinger i USA i år

by | 18. June 2015 | Internasjonal økonomi, Renter og valuta

OK da, så er det ikke tilfeldig at jeg har fått økenavnet DR. Doom.

Men bare se på verdensøkonomien av i dag. Asia er på vei mot en ny runde deflasjon, noe som plager råvarepriser globalt, europeere skal spare seg til fant, og i USA var det i går rentemøte i den amerikanske sentralbanken, hvor anslagene for årets BNP-vekst nok en gang ble nedjustert.

Som The Wall Street Journal skriver I dag:

The Fed cut its “central tendency” for annual GDP growth to 1.8%-2% for this year, which is a decline from its growth forecast of 2.3%-2.7% in March, which was a decline from 2.6%-3% in December. The Fed missed the dive in GDP in the first quarter and now predicts a more modest snap back to growth than it previously predicted.

Det er veldig vanskelig å tro at en økonomi som vokser med knappe to prosent i året har behov for pengepolitiske innstramninger. Greit nok at produktivitetsveksten er nær null, slik at sysselsettingen nå vokser i takt med BNP, men det er virkelig ikke noen grunn til å heve renten med en så svak økonomisk vekst.

Sammensetning av BNP-veksten avslører også at det lille som er av økonomisk vekst ligger i rentefølsomme næringer. Boligbygging og lånefinansierte bilkjøp er det som holder industriproduksjonen oppe. Skjønt selv null i rente og rekordhøyt bilsalg ikke var nok til å hindre samlet industriproduksjon i USA å falle i mai i år (-0,2 pst fra april).

Børsene har også vært drevet av de minimerte renters politikk. Sterke verdipapirmarkeder som har gitt folk i finansnæringen bonuser. Bonuser som fort blir borte hvis rentene heves og børsene faller tilbake igjen.

Det er ikke lett å se noe rasjonale for å heve rentene i år, gitt gårsdagens rentemøte i den amerikanske sentralbank.

Kategorier

Siste innlegg