Å forfølge inflasjonsmål, det e falig det

by | 12. February 2015 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi, Renter og valuta

Jeg heter ikke Ludvig for ingenting.

Pengepolitikken er i støpeskjeen mange steder. I Sverige gikk de over til negativ rente i dag, i et forsøk på å få opp inflasjonsforventingene til MedelSvensson. Er det virkelig verdt å sette landets finansielle stabilitet i fare, bare for å gi folk urealistiske forventinger til vekstrater for konsumpriser, lønninger og boligpriser?

Det er to scenarier Riksbanken bør ha i tankene i vår deflatoriske tidsalder. En tid hvor våre naboland sliter med massearbeidsledighet, sterk gjeldssetting og en næringsstruktur lite tilpasset den nye tid. Europa er definitivt low tech.

Scenario 1 er Riksbankens scenario:

Svensk økonomi vokser i utgangspunktet som normalt, men prisveksten er et stort rundt tall.

Renten settes i dag til negative nivåer slik at svenskekrona svekkes og kredittmengden blåses opp. Forbrukerne som allerede er motoren i svensk økonomi, vil øke sine låneopptak både til boligkjøp og til forbruksvekst. Etter hvert blir trykket i økonomien høyt nok til at inflasjonen tar seg opp, og renten kan normaliseres.

Scenario 2 har kallenavnet ‘Den Nye Æra’:

Svensk økonomi vokser i utgangspunktet som normalt, men prisveksten er et stort rundt tall.

Renten settes i dag til negative nivåer i håp om at svenskekrona kan svekkes og kredittmengden blåses opp. Håpet gruses, da alt for mange utlendinger kjøper realaktiva, aksjer og eiendom, med ønske om å få være med på den svenske bobla. De investerer i trua på at de kan komme seg inn og ut av sine investeringer med en fortjeneste før den svenske bobla sprekker.

Dessverre kommer negative sjokk overraskende, og ved krig, krise eller uår for svensk næringsliv, stopper investeringene, og alle vil ha pengene sine ut av Sverige. Og det før rentene rekker å komme opp.

En tristesse som gir kraftig fall i svenske boligverdier, nedgang i privat konsum og en kraftig svekkelse av svenske kroner da folk blir mer og mer desperate for å få pengene sine ut av Sverige. I den neste nedtur vil Sverige ha enorme mengder gjeld i en deflatorisk verden.

Jeg tror snarere på scenario 2 enn 1.

Får jeg rett, vil Riksbanken ha gjort en stor feil ved å gå til negative renter i dag. Negative renter med det formål å skape sin særegne, høye inflasjonsforventninger. Men renter som også øker svensk økonomis sårbarhet for nye tilbakeslag.

Sverige burde bare gi blaffen i Olof og Barbara sine forventninger til prisveksten i mai 2023. Lønns- og prisveksten blir over tid den samme i et lite pussig land langt der nord som det blir i resten av EU.

Også Norges Bank bør slutte med forsvare Norges hjemmesnekrede inflasjonsmål på 2,5 pst. Et mål som er intet mindre enn sentralbankens løfte til norske låntagere at de skal stå overfor negative realrenter i overskuelig fremtid.

Bedre ville det være, både for Riksbanken og Norges Bank, å si at:

‘Vi i sentralbanken kan ikke love noe som helst om lønns- og prisvekst på litt sikt. Selv om renta er lav bør du derfor være forsiktig!’

Vel, vi får vente og se hva som blir sagt i kveld.

Jeg syntes det blåser nordavind fra alle kanter, jeg.

Kategorier

Siste innlegg