Farvel til danske krona?

by | 21. January 2015 | Internasjonal økonomi, Renter og valuta

Etter at Sveits måtte gi tapt for kapitalinngangen i forkant av ESBs program for kvantitative lettelser, er det nytt fokus på den danske fastkurspolitikken mot Euro.

Et eldgammelt system hvis tid er trolig forbi. Danmark bør snarest oppgi å ha sin egen valuta. Og vil de ikke gjøre det raskt og effektivt, vil danskene trolig bli tvunget til å innføre Euro som betalingsmiddel i nær fremtid.

Danmark har ført en fastkurspolitikk i om lag 30 år. Først mot DEM, deretter mot Euro. En politikk hvor kursen på danske kroner holdes fast, med avtale om hjelp fra Frankfurt til å stabilisere kronekursen. Akkurat hvorfor man ikke bare ble medlem av Euro, men valgte å beholde en kostbar opsjon, for å kunne bryte kursen, er ikke helt åpenbar.

Det å oppgi sin myntenhet setter tydeligvis følelsene i sving.

Danskene luller seg inn i den samme drøm som nordmenn har, nasjonal selvstendighet i en integrert verden, lenge etter at nasjonalstaten har mistet mye av evne til selvråderett.

Kanskje finnes det scenarier hvor det er fornuftig å devaluere eller revaluere danske krona mot Euro, men de må uansett ha stadig mindre sannsynlighet. Desto mer integrert dansk næringsvirksomhet og arbeidsliv blir med de 18 Euro-landene, jo mindre smart er det ha sin egen fluktuerende valutakurs.

Bare det faktum at stadig flere europeiske land bruker Euro tilsier at sannsynligheten for en Euro kollaps vil synke.

De scenarier vi har i dag for et sammenbrudd av Euro-samarbeidet vil neppe heller være relevante for en særdansk aktivisme i pengepolitikken.

Det er faktisk godt mulig at Euro-samarbeidet endres dramatisk med årene ved at sør-europeiske land ønsker å bryte ut. Selv da vil imidlertid Danmark følge Tyskland, og forbli en del av et stor-tysk valutaområdet. Slik Danmark var før Euroen ble født.

Skulle Danmark nå insistere på å videreføre sitt fastkurssamarbeid tar de store risker. Sterk kapitalinngang må de regne med å få, til tross for at de har innført negative renter. Deres innenlandske låne og sparemarked får en serie unaturlige priser, og alle dansker må ta ‘force majeur’ forbehold i sine forretningsavtaler.

Tapene for sentralbanken kan bli enorme. Danmarks Nationalbank har i dag motsvarende om lag 500 mrd kroner i valutareserver. Sett at de får inn det ti-dobbelte fra valutaspekulanter etter at ESB griper til kvantitative lettelser i pengepolitikken, før systemet bryter sammen – slik det gjorde i Sveits forleden. Da kan agiotapet bli større enn valutareservene, og selvfølgelig langt større enn sentralbankens egenkapital.

Jeg har sympati med danskene iver etter selvstendighet. De har alltid fryktet å bli redusert til en tysk provins. Men dansk drama, kultur og vitenskap blir neppe påvirket av at de gir opp krona.

Den danske nasjonale selvråderetten har vært svinnende siden Napoleonskrigenes dager. Å oppgi sin valutakurs er bare det neste naturlig steg i en langvarig prosess.

Kategorier

Siste innlegg