Øystein, we are not in Kansas anymore!

by | 18. September 2014 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Som de fleste andre filmelskere holder jeg en knapp på ‘The Wizard of Oz’, som en av tidenes ti på topp filmer, og kanskje den beste når det gjelder å beskrive pengepolitikkens rolle i et idealsamfunn.

Plottet er at Dorothy og hennes venner haster avgårde på den gullbelagte vei for å treffe trollmannen fra Oz, som alle er redde for. En egenrådig trollmann.

Når de kommer frem til slottet hans, og får innsyn bak gardinene, avsløres en enkel, helt normal fyr, som drar i spaker, her og der, for å illudere røyk, tordenskral og lyn på himmelen for sine undersåtter.

Jeg har det med å blamere meg på konferanser, og sist jeg var på seminar i Norges Bank, måtte jeg spørre om ikke sentralbankene lover for mye – full sysselsetting og normal inflasjon – i det som tross alt er en deflatorisk og sårbar verdensøkonomi. Litt spissformulert: Er det ikke grenser for hva en selvstendig pengepolitikk kan makte?

I våre naboland er det nå stort sett nullrente. Mange land finner ikke tilbake til ny økonomisk vekst, og står i fare for havne først i deflasjon, deretter i statsfinansielt kaos.

Det er bare ikke mulig lenger å tro på Norges Bank sin styringsmodell lenger – med mindre du fortsatt befinner deg et sted som ligner på Dorothys Kansas.

Vi har ikke kontroll over vår BNP-vekst, fordi energiprisene er usikre, eller vår inflasjon, all den tid kronekursen bestemmes i globale markeder. Det beste en europeisk sentralbank av i dag kan håpe på, er å tilpasse sine monetære forhold best mulig til sin trøblete omverden.

Den nye virkeligheten er at Norge har lite kontroll med sin pengepolitikk. Kanskje vender vi en dag tilbake til en idyllisk verden som minner om idylliske Kansas, men neppe i min levetid. Europas problemer er strukturelle og vil ta flere ti-år å løse (og da forutsetter jeg at Skottland i dag sier nei til uavhengighet) .

Å si at europeernes utfordringer er konjunkturelle, og kan løses av lav rente, er å dra for gardinen, styre noen spaker, og gi godtfolk nye illusjoner.

I dag valgte Norges Bank å spå rentehevinger i årene som kommer. Denne type estimater hører til en tid hvor ingen kunne se bak gardinene. En tid hvor folk trodde på stor selvstendighet i rentesettingen.

I virkeligheten vil kapitalkreftene drive kronekursen og dermed avkastningen på norske aktiva – inklusive vårt rentenivå – i mange år fremover.

Som det heter seg i filmen da Dorothy kastes ut i den nye verden:

We are not in Kansas anymore.

Jeg kan ikke se annet enn at mitt yndlingsscenario har bedre odds nå, enn før dagens rentemøte i Norges Bank:

Før eller siden vil kronekursen bli så problematisk sterk at Norges Bank kutter renten. Kredittveksten og boligprisene vil da stige, og den motsykliske kapitalbuffer vil til slutt måtte økes. Økes til det dobbelte av hva den er i dag.

Tidspunktet for rentekutt, er vanskelig å anslå, men jeg tipper at nivåene som trigger det første rentekutt er om lag NOK = 7.85 i Euroregning. En absurd sterk kronekurs, som vil trumfe de fleste andre hensyn i rentesettingen.

Dessverre vil neppe krona falle mye etter det første rentekuttet, så flere kutt må til for å stabilisere den norske valuta på et svakere og mer fornuftig nivå.

Det Norge er på vei mot er en variant av svensk pengepolitikk. Etter å ha kjempet lenge for å holde renten høy, tvang en sterk svenskekrone til slutt den svenske Riksbanken i kne. I Stockholm nærmer renten seg null – uten at svenskekrona faller mye tilbake.

Vel, nok blogging for i dag. Jeg må skynde meg. Skal treffe folket fra Norges Bank.

WE ARE OFF TO SEE THE WIZARD; THE WONDERFUL WIZARD OF OZ………………………………….

Kategorier

Siste innlegg