Tonefallene i boligmarkedene

by | 06. August 2014 | Eiendom, Norsk økonomi

– Hva var det vanskeligste med å lære seg norsk? Jo, det var tonefallende (!), svarte en smørblid innvandrer, som hadde gjort suksess i næringslivet etter at han flyktet til Norge, for mange år tilbake.

I går fikk vi ny statistikk for boligmarkedene i Norge, fra Eiendom Norge. For landet som helhet var boligprisene ganske stabile, med hyggelige + 0,1 pst fra juni. Men også denne gang er det de lokale markedene som er i fokus. Og ja, man må snakke om markeder i flertall, hver med sin særegne rytme.

Markeder som er avhengige av befolkningens utvikling, samt tilbud og etterspørsel.

Pressområdet Tromsø er fortsatt vårt heteste marked, med en prisvekst på over 12 pst fra juli i fjor til juli i år. I samme periode hadde Stavanger en av de svakeste utviklingene, med en nedgang på nesten halvannen prosent. En av mine yndlingsindikatorer, formidlingstiden, forsterker det divergerende bildet. Mens det tok bare 31 dager å omsette en bolig i Nordens Paris, tar det stadig lengre tid, nå 50 dager, å omsette en bolig i Stavanger. I nærliggende Sandnes – hele 72 dager.

For landet som helhet er prisutviklingen ganske på det jevne. Opp 1,4 pst siden juli i fjor. Et svakhetstegn er at formidlingstiden stadig stiger, noe som tyder på et svært så selektivt marked.

Så langt i år må imidlertid boligmarkedene i Norge sies å ha vært bedre enn man kunne frykte, og langt bedre enn jeg ventet ved inngangen til året. Trolig vil en del hyllevarer, som skal ut igjen i markedet til høsten, dempe prisutviklingen mot slutten av året. Men om veksten i år skulle havne på plussiden, vil det tross alt være gunstigere enn de minus 2 pst jeg spådde ved inngangen til året.

I mine prognoser lå det et rentekutt fra Norges Bank. Med dagens kronekurs er det dessverre lite sannsynlig at vi ser noe rentekutt med det første. Konkurransen bankene i mellom ser imidlertid ut til å ha noe av den samme effekt. Trolig vil gjennomsnittlig boliglånsrente falle med om lag 0,25 pst gjennom 2014. En nedgang som vil hjelpe prisene også i 2015 til en god start.

Det fragmenterte bildet av norske boligmarkeder består imidlertid fremdeles. Rogaland er avhengig av at de dystreste prognoser for oljeinvesteringer blir gjort til skamme. Neste investeringstelling for oljeindustrien får vi fra Statistisk Sentralbyrå onsdag 3. september. Spennende lesning blir det – ikke bare for Statoil og hans venner, men også for boligbyggerne.

Hva bør boligselgerne gjøre? Mitt råd er fortsatt å se an markedet i ditt nabolag.

Har du ikke fått solgt etter et par visninger, bør du vurdere å kutte prisen på ditt salgsobjekt. Er du derimot i et hett marked, bør du kanskje avslå et forhåndsbud på takst. Markedene har sjeldent vært så forskjellige i ulike deler av Norge, som de er nå.

Neste år ventes faktisk å bli mer av det samme. De sterkeste markedene vil fortsatt være der formidlingstiden i dag er lav. Tromsø og våre tre største byer er antatt å bli vinnere også neste år. I Agder-fylkene, må nok prisene fortsatt justeres hvis formidlingstiden på om lag hundre dager skal normaliseres. Rogaland vil fortsatt utvikle seg svakt.

De lokale arbeidsmarkedene vil også neste år være en viktig driver for aktiviteten i budrundene, og dermed for boligprisene. Når Forsvaret nå varsler relokalisering fra Rygge til Ørlandet flystasjon, er det en begivenhet som raskt vil merkes i boligmarkedene begge steder.

Den viktigste næringen for mange dyre boområder i Norge vil imidlertid fortsatt være olje.

Hvor ille det blir i de oljeavhengige boligmarkedene vil selvfølgelig avhenge av utsiktene for næringen. Min gjetning er at 2015 kan bli vanskelig, med at mangel på olje fortsatt vil være et så vidt stort globalt problem at leverandørnæringene før eller siden vil få et oppsving igjen. Et oppsving som forløser ny vekst i våre hardest rammede boligmarkeder.

Og selvfølgelig, Vi kan alle håpe på at Norges Bank kjenner sin besøkelsestid og senker rentene i løpet av høsten. Bare krona blir sterk nok er det fortsatt en god prognose at renta kuttes. En prognose som faktisk er priset inn i dagens rentemarkeder.

I snitt kan vi vente en boligprisoppgang på om lag 4 pst neste år. En prognose betinget av at Norges Bank kutter rentene. Men som nevnt, markedene kan seg imellom bli like forskjellige som våre dialekter, med mange rare tonefall.

Kategorier

Siste innlegg