Når, og hvor, får vi lov til å kjøre førerløst?

by | 28. May 2014 | Norsk økonomi

Jeg har ikke tall på hvor mange feilplasserte stolper det er i Norge. Her kommer jeg med min bil og popp, der kommer det en stolpe og treffer skjermen min!

Nettopp fordi det er så mange mannevonde stolper i Norge kan vi glede oss over at Google har gjort store fremskritt med å utvikle førerløse biler. Bare se deres siste forsøk her.

Utviklingen går fort og kan påvirke så mangt. Skulle vi få førerløse biler i Norge vil mye av varetransporten kunne kjøre om natten. Det vil også bli langt mindre behov for sjåfører av alle typer. Vi kan bare håpe at Nasjonal Transportplan kan korrigeres slik at behovene til de førerløse bilene imøtekommes.

Her er noen mulige makrovirkninger av en ny æra med førerløse fartøy:

Utskifting av bilparken. Bilprodusentene vil ha mer enn nok å gjøre hvis store deler av bilparken i rike land skal skiftes ut med førerløse kjøretøy. Dette er biler som neppe vil ha så mye sportsutsyr, men heller senger og innredning myntet på de som vil jobbe i fred og ro, mens bilen tar dem til hovedkontoret.

Mindre behov for sjåførtjenester, trafikkskoler og skadeverksteder. Et fall i etterspørselen etter transportarbeidere, en fin gjeng som gjennomgående er lavt utdannet, vil vi garantert få.  Automatisering av sjåførtjenester gir oss trolig en økning i antall ledige /trygdede, og et økt behov for opplæring- og omstillingstjenester i utdanningssektoren. Ungdommen vil om noen år neppe gidde å ta lappen lenger.

Lavere transportkostnader. Alt som fraktes blir litt billigere enn før, med størst utslag der hvor sjåførtjenestene veier tungt i kostnadsbildet. Tenk førerløs taxi fra flyplasser til sentrum for en hundrings.

Færre ulykker. Førerløse biler kommer neppe i stor skala før de beviselige er tryggere enn dagens biler er. Når dette hinderet er passert, kan imidlertid antall ulykker og personskader/dødsfall i trafikken reduseres dramatisk.

Mindre behov for veiutbygginger. Hvis varetransporten kan kjøre om natta, vil trengselen på veiene reduseres. På den annen side blir det nok færre som tar buss og tog, når de kan sitte bak i eget kjøretøy og surfe på TV.

Endring i flyttemønstre. Det blir enklere å pendle. Bra for storbyenes pendlerkommuner, men trist for de som har kjøpt dyr leilighet i sentrum av våre storbyer.

Endring i næringseiendom. Her kommer jeg til til det je itte kan.

Det er bare for mange muligheter til å kunne gå gjennom dem alle. Noen distriktshoteller vil kanskje tilby kundene gratis førerløs skyss fra nærmeste flyplass, og vinne på det. Andre steder kan hotellene tape. Det som er sikkert er at førerløse fartøy gir nye muligheter for logistikkfirmaer, og kan påvirke bedriftenes valg av lokalisering. Det er ikke opplagt at det blir lov å kjøre førerløst over hele Norge. Det kan være noen strekninger, eller tider på døgnet, hvor det blir forbudt med biler uten sjåfør.

Spesielt der hvor barnefamilier ferdes, og der jeg bor, kan det tenkes at det blir ulovlig å kjøre førerløst på dagtid. Jeg må nok derfor dessverre belage meg på nye kollisjoner med aggressive stolper i mange år fremover.

 

Kategorier

Siste innlegg