Fortsatt en oljeøkonomi

by | 06. March 2014 | Norsk økonomi

Svarene fra Statistisk Sentralbyrås siste gallup for investeringer i oljesektoren bekrefter vår tro på skyhøy investeringsaktivitet i Nordsjøen i år.

Norge er tydeligvis – enn så lenge – fortsatt en oljedrevet økonomi. Statens inntekter, vårt skattenivå og våre finansielle balanser er alle avhengige av at vi får godt betalt for vår olje. Dagens hyggelige oljepris sikrer oss et godt år. Legg merke til at februartellingen, som altså i dag ble offentligjgort, er et ganske så treffsikkert anslag på årets investeringsaktivitet.

ssb oljeinvesteringer

 

Hurra for nuet

For konjunkturbildet – akkurat hvordan det går i nuet – er imidlertid selve arbeidet som gjøres på norsk sokkel det avgjørende. Det er få vekstimpulser som er så viktige som svingningene i oljeinvesteringene.  I motsetning til de minimale effektene fluktuasjoner i oljeprisen har på årets statsbudsjett, vil slike endringer kunne ha betydelig effekt på ansettelsen av arbeidere på sokkelen og for optimismen i næringen.

De siste tall tyder på at oljeinvesteringene vil holde seg høye i hele år, litt i strid med avismeldinger som tilsier oppsigelser og nedkjøling av norsk leverandørindustri. Ikke for det, dagens investeringstall som viser samlede oljeinvesteringer på 215 mrd kroner i år, opp 7 pst i verdi fra i fjor, sier ingenting om hvor stor andel av investeringskaka som nordmenn får ta del i. Ei heller hva neste år bringer. Likevel, det skal godt gjøres om ikke også våre bedrifter og arbeidstakere får stor glede av årets rekordhøye investeringsaktivitet.

 

Er vi på spiret?

Litt lenger frem i tid er det imidlertid ventet bekymringsfulle nedturer for oljeprisen. Markedene tar høyde for at prisen for et fat Brent Blend vil falle under 90 USD per fat i 2020. Kanskje tar aktørene feil? Vi får håpe det!

Uansett er det verdt å merke seg at på forventningsbasis så skal oljeprisene markert ned i årene som kommer. NHO er inne på noe av de samme tankene, når de i dag spår at oljeinvesteringene når toppen i år. (www.nho.no)

Det er egentlig vanskelig å forvente noe annet enn fallende oljeinntekter og investeringsaktivitet i årene fremover – selv om sokkelen fremdeles vil gi kongeriket solide inntekter. Fremdeles vil olje være Norges viktigste næringsvei, men vekstimpulsene blir små.

På den annen side er det verdt å merke seg at aktørene ofte tar feil. For et år tilbake trodde aktørene at dagens oljepris vil være vesentlig lavere enn den er i skrivende stund. Den slakke linjen i skjermdumpen nedenfor er forventningene for ett år tilbake. Markedet trodde på et prisfall som aldri kom. Vi får håpe at prognosefeilen også fremover blir like stor – og med samme fortegn.

Den brattere linjen er dagens prisbilde, som viser at prisen i dag er høyere enn tidligere forventet. ”The bad news” er at markedsaktører tror på en enda lavere oljepris i 2020 enn de gjorde for et år tilbake.

oljepris mars2014

Kategorier

Siste innlegg