Norge graver videre

by | 20. January 2014 | Norsk økonomi

 

Norsk økonomi graver seg stadig dypere ned i sin hjemmesnekrete lavkonjunktur.

I dag med utbredte permitteringsvarsler i byggebransjen i Sør-Trøndelag som resultat. I www.adressa.no meldes det i dag at en av ti bygningsarbeidere i Trondheim kan bli permitterte.

Verre er det at  byggeaktivitet også i andre deler av Norge er på vei ned. Med kraftig fall i boliginvesteringene, og svak utvikling i både næringsbygg og fritidsboliger, er det ikke mye håp om oppgangstider i norsk økonomi i år.

Det ene tar det andre.

De dårlige tidene i byggebransjen forsterker utfordringer i detaljhandelen. Strukturelt sliter butikk-Norge med at internett tar mye av det lille som er av vekst. En vekst som blir forsvinnende liten nå som folk er usikre på fremtiden. Svake byggetall slår også direkte inn i varehandelen. Gjennom året, vil etterspørselen etter byggematerialer og innbo bli spesielt lidende.

Antall konkurser og arbeidsledige vil fortsette å stige, noe som reduserer veksten i konsum og investeringer ytterligere

Økt arbeidsledighet vil selvfølgelig også trekke forbruket ned. Dette er helt unødvendig – den økonomiske politikken er plagsom stram. Selvplaging må det være, da vi både har langt høyere renter enn våre naboland og store overskudd på statsbudsjettet. Vi nekter å utnytte handlingsregelen for bruk av oljepenger.

Noe hjelp er på vei.

Hoveddrivkraften i norsk økonomi i dag er offentlig konsum og investeringer, med et vedvarende høyt investeringstempo i energirelaterte næringer som økonomiens viktigste private muskel.

Fallet i kronekursen vil styrke veksten i norsk økonomi på litt sikt, men i årets første måneder vil trolig aktiviteten trykkes ytterligere ned av et engangshopp i importprisene som tar kjøpekraft fra husholdningene.

Varslede endringer av byggeforskrifter kan kanskje gjøre det enklere å sette opp nybygg, men i første omgang kan det medføre at byggherrer, velger å utsette vårens igangsettinger. Utsettelser som trolig uansett lønner seg å gripe til, nå som konkurransen om å vinne anbud hardner til. Anbudene blir gradvis rimeligere.

Byggebransjen er fanget i en deflatorisk spiral.

Det er egentlig ingen grunn til å være optimistisk på norsk økonomi, med mindre politikken legges om.

Rentene kan kuttes (gjerne til det halve), bankene kan få færre reguleringer, kommunene kan få flere frie midler og skatteletter gis til lønnstakere.

Dessverre krever en slik omlegning (altfor) mye nytenking hos myndighetene; Storting, regjering og Norges Bank.

Det er fullt mulig å drepe lavkonjunkturen og kreere et oppsving. Det står bare på viljen til våre styresmakter.  Optimister vil si at myndighetene vil snu og gjøre det rette – før eller siden.

Vi får håpe optimistene har rett. Imens graver vi oss bare dypere og dypere ned i det som er en selvvalgt, helt unødvendig og lett reparerbar lavkonjunktur.

Kategorier

Siste innlegg