På dykketur med Olsen-banden

by | 26. November 2013 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Før i tiden dykket jeg på de store hav. Ikke at jeg var noen avansert bruker av dykkerutstyret, men jeg hadde glede av å stå opp ved soloppgang, hive meg om bord i en fullastet båt med likesinnede turister, og etter en enkel frokost med kruttsterk kaffe, kaste meg baklengs ute i det blå hav.

En av de tingene jeg merket meg, var at du lett synker dypere når du dykker. Du må passe på at vektene på ditt magebelte er tilpasset dine oppdriftsbehov. Mange amatørdykkere har strøket med fordi de svømte for dypt. Sånn er også de økonomiske nøkkeltall. Tallene er ikke uavhengige begivenheter. Svake boligtall, gir dårlig detaljhandel og, litt etter hvert, økende arbeidsledighet.

Også i pengepolitikken er det viktig å beregne oppdriften riktig. En tolking av at norsk økonomi går stadig tyngre i høst, er at vi trenger å justere vektene økonomien skal bære på, slik at vi sikrer bedre oppdrift for næringsliv og husholdninger.

Pengepolitikken har i år vært tilstrekkelig stram – til å sikre at norsk økonomi går stadig svakere. Mange kan mene at dette var en betimelig nedkjøling av en overopphetet økonomi, men uten menneskelige konsekvenser er det ikke. Arbeidsledigheten stiger systematisk og antall konkurser har økt betydelig det siste året. Mange barn får i år en mager jul.

Et av poengene jeg har terpet på, i tide og utide, er at økonomier som er svake, gjerne kan bli enda verre, med mindre noen griper inn og stimulerer til ny vekst igjen. Det er akkurat det som nå skjer i Norge. Nei, det er ikke George Bush eller Silvio Berlusconi sin feil at det går svakere enn ønsket i norsk økonomi for tiden. Våre enorme overskudd i utenriksøkonomien er vitnesbyrd for at vi får tilstrekkelig drahjelp fra internasjonal økonomi. Tilstrekkelig til å sikre full sysselsetting i Norge.

Nå er vi dessverre på vei mot stadig større dyp, med svakt privat konsum, fallende investeringer i Fastlands-Norge og økende pessimismen i det meste av privat sektor. Til vinteren venter resesjon. Ting bedres ikke av seg selv.

Som dykker likte jeg meg aldri under 20 meters dyp. De fleste rev, koraller og småfisker er på grunt vann. Jo dypere du kommer, desto mindre lys får du.

Nå som gjengen i Norges Bank fører norsk økonomi til gradvis lavere kapasitetsutnytting, og ditto høyere arbeidsledighet, har jeg noe av den samme uro som de ganger jeg sank under 20 meter fra havoverflaten, ned på mørkere dyp. Det er gradvis færre lyspunkter å se i de økonomiske nøkkeltall.

Tiden er kommet for å snu og gi økonomien ny oppdrift. Rett og slett slippe noen blylodd fra dykkerbeltet.

Kutt rentene, gi rausere skatteletter og dereguler bankene. Hvis det nå kommer krav om motsyklisk kapitalbuffer, er det virkelig grunn til å spørre seg om vår sentralbank trenger en gransking. Kall det gjerne en havarikommisjon.

Det er ingenting vi i dag kan gjøre for å hindre en fimbulvinter i norsk næringsliv, julehandelen blir svak, boligbyggingen stopper opp og arbeidsledigheten vil skyte fart. Men snur vi NU, i dagene før jul; senker rentene, letter på kapitalreguleringene og gir større skatteletter, kan vi gi norsk økonomi en blomstrende vår.

Det er ingen tid å miste. Vi må handle nå, så ikke norsk økonomi synker dypere ned i mørket. Kuttes ikke renten neste uke, må vi vente på mars-møtet til sentralbankens rentevoktere. Det spørs om norsk næringsliv har nok oksygen på tanken til å vente så lenge.

Kategorier

Siste innlegg