Et punkt i konjunkturforløpet du ikke ønsker å være i

by | 18. November 2013 | Norsk økonomi, Renter og valuta

–          Du ville ikke ønske å starte her, svarte den irske bonden en omreisende, da han ble spurt om veien til Dublin.

Slik er det også med de norske konjunkturene. I tredje kvartal i år ligger det trolig an til om lag nullvekst i BNP  for fastlands-Norge. Tallene kommer i morgen.

Mer av det samme ventes i årets siste måneder, og til neste år det heller ikke stort av vekst å vente.

Hva har skjedd? Ikke så veldig interessant å dvele ved fortiden, men vi gikk inn i året med en ubehagelig sterk kronekurs. Etter langvarig svekkelse av vår kostnadsmessige konkurranseevne, fikk vi gjennom dette år tapping av fastlands-næringenes lønnsomhet. En tapping som ble forsterket av for stram penge- og kredittpolitikk, i et land som omkranses av desperate konkurrenter.

Styresmaktene ønsket seg lavere boligpriser, og det får de nå. Men med et langt større fall i verdiskapingen i Norge enn de hadde tenkt seg.

Hadde boligprisene vært vesentlig høyere enn nybyggpris, kunne saktens produksjonen av boliger vært opprettholdt selv om bruktboligprisene falt noe tilbake. Dessverre er det motsatte tilfellet. Prisene på eksisterende boliger er i dag altfor lave i forhold til nybyggkostnadene i det meste av kongeriket. Den minste svai i bruktprisene gir kraftige, og landsomfattende fall i nybyggingen.

Nå skal tap tas, og byggeprosjekter utsettes. Slik vil veksten, arbeidsmarkedet og statsfinansene måtte lide det nærmeste året.

De gode nyhetene er at kimen til neste oppgangsperiode trolig allerede er skapt. En svak kronekurs, små og store effektiviseringstiltak fra bedriftenes spinnende nakne kvinner i nød, høyest nødvendige skatteletter og (forhåpentligvis store og snarlige) rentekutt vil hjelpe 2015 bli et bra år.

Vi skal bare først komme oss igjennom et svakt 2014.

I et lengre perspektiv er det også verdt å merke seg en del fenomen. Konjunkturene innenlands toppet denne gang med en foliorente på 1,5 pst.

Er dette den nye rentetoppen vi skal forholde oss til? Mulig det.

I normale år skal kanskje renten være om lag ett prosentpoeng, og i lavkonjunkturer kan de gjerne havne på rundt null. Dette harmonerer godt med rentebildet i våre naboland som ser ut til å få en normalrente nær null.

Forutsatt at Norges Bank kutter rentene, hvor lenge kan rentene holde seg på rekordlave nivåer?

Ikke vet jeg, men hvis oljeinvesteringene snart begynner å falle, og rentene forblir nær null i våre naboland, haster det ikke med å heve rentene. Rentene i Norges Bank kan trolig forbli minimerte de neste par år, selv om 2015 skulle gi et etterlengtet oppsving i innenlandsk etterspørsel.

 

Kategorier

Siste innlegg