Nye grep i boligsalget

by | 23. October 2013 | Norsk økonomi

Det vanskelige markedet for nybygde boliger, bør utløse rentekutt og kreativitet hos alle involverte aktører. Både myndigheter, boligbyggere og finanskonsern har utfordringer.

Nå har i hvert fall en av aktørene, byggkjempen Skanska, lansert et meget interessant konsept: Økt garantitid for å forsikre deg mot feil og mangler, med en spennende garanti for de som måtte få problemer med å selge sin gamle bolig, på overtagelsestidspunktet for den nye.

Saken er velskrevet på NA24. 

Problemet er ganske enkelt at det ikke lønner seg å bygge boliger i det meste av kongeriket. Kostnadene ved å bygge nytt er vesentlig høyere enn bruktboligprisene i det meste av landet. I usikre tider vil da folk sky de nye dyre boligene og heller kjøpe brukt og slitt.

Hvordan havnet vi her?

Det er dessverre en lang historie, med mange faktorer. I flere år har LO påpekt at det foregår en forslumming av byggebransjen. Det blir stadig flere useriøse aktører som bruker lavt utdannet arbeidskraft fra suspekte firmaer til å utføre kompliserte arbeider.

Arbeidsfolka, som altså i gjennomsnitt kan stadig mindre, har fått nye mer avanserte byggetekniske krav å balle med, uten noen tilsvarende tilbud om videreutdanning. Byggstandardene heves ytterligere i 2015, men heller ikke denne gang blir det noen storstilt offentlig satsing på kompetanseheving.  Med andre ord skal kramgode arbeidsfolk som sleit med de gamle forskriftene, og feiler med dagens krav, ja, nå skal de slås helt ut av et helt briljant regelverk i 2015.

En sak er at det blir flere feil, men feilene koster også mer enn før. Kjøperne av nye boliger har nemlig fått et styrket forbrukervern, hvor de kan kreve større kompensasjon for feil og mangler enn i tidligere år. Garantiene utbetales imidlertid ikke av seg selv, til det kreves advokathjelp. Boligprodusentene som er obs på problemet, engasjerer naturlig nok sine egne skarpskodde advokater for å stagge kravene og hindre utbetaling av garantier.

Ting tar også mye lengre tid enn før. Utsettelser som blir selvforsterkende.

Bare tenk: Signerer du en kjøpekontrakt i dag tar det gjerne et par år før din nye bolig, kanskje full av feil, står ferdig. Da begynner du på runden med takstmenn og advokater for å få tak i pengene som utbygger er tvunget til å holde tilbake som garantier. Ikke rart at mange foretrekker en brukt bolig fremfor et prosjekt i det blå.

Et fallende nyboligsalg kommer til å ramme norsk aktivitet med full tyngde neste år.

Boliginvesteringene, en solid klump av norsk økonomi som motsvarer 125 mrd kroner, og som har enorme ringvirkninger i arbeidsmarked og detaljhandel, er faktisk blitt den norske lavkonjunkturens kjerne.

Heldigvis har vi nok av penger og et rentenivå som kan kuttes etter behov.  Spørsmålet er ikke om vi kan rette opp skuta, men om vi har viljen til å føre norsk økonomi tilbake til nye oppgangstider. Tør vi ta i litt, og kutte signalrenter samtidig som bruken av oljepenger økes?

 

Kategorier

Siste innlegg