Vend om, enden VAR nær!

by | 31. January 2013 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Jeg satt med et glass rødvin og ventet. Ventet på undergangen, tikk-takk, klokka gikk og gikk.

Det var 21. desember i fjor og i følge den mayiske kalender skulle alt ta slutt, men intet skjedde,

Litt på samme måte har jeg sett på våre norske makroøkonomer som har erstattet testbare teorier med teologi.

Dette er de viktigste trossetninger i norsk makro, som kun kjettere vil teste empirisk:
– Boligprisene er høye
– Rentenivået i dag er lavt
– Inflasjonsmålet lever

Det er faktisk ingen empiri jeg vet om som skal kunne vende folk fra disse tvangstanker. Likevel vil jeg bare slå et slag, et slag i luften riktignok, for følgende idéer.

– Boligpriser i 14 av 19 fylker er slik at det ikke lønner seg å kjøpe nytt. Til det er boligprisene for lave.
– Rentenivået i dag i Norges Bank er det høyeste i EØS/EU området, med unntak av Island og Øst-Europa.
– Inflasjonen er utenfor vår kontroll da mye av de vi forbruker er importert og enda mer påvirkes av en kronekurs som ingen har kontroll over.

Faktum er at inflasjonen er en dårlig ledestjerne for reguleringen av etterspørselen i det norske samfunn. Fjoråret, som var et godt år for norsk økonomi, ga oss lav inflasjon. Det forferdelige 2008 ga oss: +3,5 pst.

Implementeringen av inflasjonsmålet har også vist seg å være mislykket. Fordi inflasjonen var høy, rett i forkant av en konjunkturnedgang, satte Norges Bank opp rentene i 2002. Fordi den ventes å komme opp om noen år, da alt skal ”normaliseres”, har vi i dag et helt annerledes rentenivå enn våre naboland.

I den nye æra hvor så mangt og meget er utenfor vår kontroll så kan det være et poeng å minnes spådommer om hva som ville skje etter at Norges Bank kuttet rentene for ett år siden.

Norsk økonomi ville ta av, bobler dannes med mer, ble det spådd, etter at Norges Bank satte foliorenten ned 14. mars i fjor.

Hva ble endringen i varekonsumet fra 1. til 2. halvår i fjor?: +0,7 pst. Og det etter tidenes lønnsoppgjør.

I dag er det få tegn til noen ubalanser som følge av dagens rentenivå. Nei, nordmenn mistet ikke vettet fordi innskuddsrenten i Norges Bank gikk ned med 0,25 pst, og verden gikk ikke under 22. desember som følge av at Maya-kalenderen tok slutt.

Jeg er ikke sikker på rentekutt, men sentralbankfolket må være sterke i troen for å unngå å kutte sine signalrenter ved sitt kommende rentemøte.

Et nytt kutt vil trolig mottas med et gjesp av mange nordmenn. Kanskje går boligprisene litt opp, kanskje låner folk bitte litte grann mer, krona vil svekke seg en anelse?

Ingenting å være forferdelig bekymret for, med mindre du er medlem av en eller annen pussig sekt.

22. desember i fjor var slutten for de som i 5000 år hadde ventet på jordas undergang.

Kanskje 2013 er året da vår inflasjonsmål-sekt gir opp?

Det er lov å håpe.

Kategorier

Siste innlegg