Crazy or criminal days?

by | 30. October 2012 | Eiendom, Internasjonal økonomi

Det var tilbake i 2007, da lånene haglet ut av vinduene til amerikanske og europeiske storbanker. Var denne galskap den reelle årsaken til, eller i hvert fall en viktig faktor bak, finanskrisen?

Spørsmålet er viktig fordi mange ser på datidens sterke aktivitet i boligmarkedene som hovedårsaken til krisen. Det er med andre ord ikke menneskelig feil, eller kriminelle forhold, men boligeierne sin skyld at det gikk så ille. Sentralbankrenter og boligpriser, ikke kriminelle forhold får skyld for det meste som slo feil.

Anekdotene tilsier imidlertid at kriminalitet og svindel i hvert fall var en del av forklaringen på finanskrisen i 2008. Kanskje også en viktig årsak til finanskrisen?

I Irland viser det seg at bankfunksjonærer kunne bruke om lag 10 minutter på å ferdigbehandle søknader om store boliglån til sosialklientell. Det måtte jo gå galt.

Fra USA har vi hørt om lang rekke kriminelle forhold som var under utvikling rundt utsatte bankers lånegivning. Der hvor man prøvde å hindre kriminelle elementer å drive med boliglån (Texas) ble tapene mindre enn der hvor långivningen var uregulert (Kalifornia).

Mange banker har i ettertid blitt dømt for svikt i rutiner ved salg av ulike finansielle produkter, så også i Norge. Likevel har vi her på berget sluppet fri for beretninger som:

Nabolaget i Chicago hvor det skulle innføres uavhengig kontroll og rådgiving av boliglån. Etter at nesten halvparten lånene ble refusert, ble kontrollene avskaffet, til lokalbefolkningens (høyst midlertidige) glede.

Det viser seg at bonuser knyttet til det å gi boliglån var svært så vanlige mange steder. Bonuser som ble større desto flere lån som ble gitt. De mest ukritiske bankmedarbeiderne, de som endte opp med å påføre bankene de største tap, fikk også de største bonusene!

I Storbritannia har større banker betalt ut milliarder av kroner i erstatninger som følge av sine medarbeideres råsalg. Nylig gikk en av de største bankene i Storbritannia, Lloyds inn for å droppe alle bonusordninger for saksbehandlere.

I Spania gikk ulovlighetene ett skritt lenger, da mange feriehus og blokker ble ulovlig bygget.

Som sagt så er det alltids flere faktorer bak et samfunnsfenomen. At kriminelle forhold har spilt en rolle i mange land er udiskutabelt. Hvor viktig disse forhold har vært, vil nok de lærde strides om i mange år fremover. Graden av svindel og hvor viktig det har vært for de hardest rammede samfunn varierer nok mellom land.

Mer om dette på : http://econlog.econlib.org/archives/2012/10/housing_bubble_5.html

Poenget med å reise dette moment er å påpeke at det kan være farlig å bruke blåkopi av andre lands boligforløp på norske forhold. Her hjemme var aldri svindel noe alvorlig problem ved behandlingen av boliglån.

Vi har ofte lett for å glemme at det aldri gis ’’boliglån’’ av banker. Mennesker gir lån til MENNESKER – med pant i bolig. Når menneskene er uærlige skal en ikke skylde på renter og boligbyggere for finansielle tap.

Kategorier

Siste innlegg