Boligpriser er ikke hva de var

by | 05. October 2012 | Eiendom, Norsk økonomi

Har det i det hele tatt vært noen som helst, den aller minste, bedringen av kvaliteten på boliger fra Josef og Marias stall i Betlehem til luksusboligene på Tjuvholmen? Nei, ikke det minste – skal en tro indekser for norske boligpriser som aldri hensyntar kvalitetsendringer.

Målingen av boligpriser er kanskje ikke så viktig for deg og meg, men for de som er opptatt av om at boligprisene er for høye eller lave er det ganske så avgjørende at de måles riktig. Skal de måles rett må kvalitetsendringer hensyntas.

Kvaliteten på boliger har tross alt endret seg til det bedre. Jada, jeg er klar over at eldre byggmestre sverger til våtkjellere hvor vannet kunne flomme inn om våren og ut om sommeren. Ingen råte her nei, til det var gjennomtrekken for stor.

Likevel, og uten alt er blitt bedre, er det rimelig å tro at en moderne bolig har en høyere standard enn det de gamle hadde. De er langt mer avanserte enheter med bedre vinduer, mer isolasjon enn boligene min generasjon vokste opp i. Nevnte jeg strøm? Selv boliger på 1970- og 1980-tallet ble ofte bygget uten varmekabler på badene og med oljefyr i kjelleren. Min far måtte i sin tid passe på sikringene. Vi derimot har vi et utall stikkontakter å velge i.

På offisielle tall har boligprisene steget fra 1987 – det store jappeåret – til i dag, med om lag 6 pst per år. Justerer en for kvalitetsendringer er det all grunn til å regne med at prisveksten er godt under dette.

Til sammenligning har husholdningenes inntektsvekst vært om lag 6 pst i året siden datidens boligpristopp. Med andre ord har kvalitetsjusterte boligpriser i denne perioden trolig steget mindre enn folks inntekter.

Dermed er det ikke sikkert at boligprisene i dag er spesielt høye når en hensyntar at boligene er modernisert for vår tids livsstil – og inntekter.

I mitt barndomshjem kunne mor ta frem strikketøyet etter å ha ryddet og vasket hele huset. I dagens boliger må mor få sitte i en Arne Jacobsen stol, mens hun sipper en nylavet espresso foran gasspeisen. En mamma som neppe har slitt seg ut på husarbeid, men heller trenger litt hvile etter en strabasiøs forretningsreise som ga gode inntekter til familiens husholdning.

Kategorier

Siste innlegg