Det kommende, forlokkende rentefallet

by | 21. August 2012 | Kreditter, Norsk økonomi, Renter og valuta

Det har lenge vært spådd og før eller siden får jeg rett. Boliglånsrentene er på vei ned.

I løpet av dette kvartalet har bankenes engrosrenter, 3-måneder NIBOR, falt med et par ti-deler. De fleste banker har et betydelig kredittpåslag på toppen av dette. Prisendringer er her vanskeligere å måle, og vil være litt forskjellig bankene i mellom. Men også her det i gjennomsnitt snakk om et par- tre ti-deler ned på rentene i løpet av juli og august i år.

I sum later det til at de fleste banker har fått mellom et kvart og et halvt prosentpoeng rimeligere finansiering på sine ulike typer markedsbaserte innlån i løpet av sommeren.

Dette er stimuli til norsk økonomi. I første omgang bedres bankenes inntjening. Nå som bankene er pålagt å styrke sin soliditet og likviditet er det all grunn for bankene å holde på denne økte rentemargin – og det lengst mulig.

Husholdningene vil imidlertid etter hvert også få glede av de lavere rentene ved at bankene, i konkurranse seg i mellom, senker sine lånerenter. Akkurat hvilke kunder som får meste glede av rentenedgangen er som alltid usikkert. Størrelsen på rentenedgangen vil avhenge av forholdet til banken, din jobbsituasjon og verdien av dine panteobjekter.

For et standard boliglånsprodukt vil trolig lånerenten være om lag 3 pst ved årsskiftet i de mest aggressive norske bankene.

Bedriftene har lenge slitt med høyere lånemarginer enn det de kunne glede seg over i årene før finanskrisen slo inn over norsk økonomi. For foretakene våre er utsiktene langt mer blandet enn for husholdningene all den tid det er langt større variasjon bedriftene i mellom enn det er mellom Ola og Kari sin private økonomi. Bedriftenes panteverdier er som regel også vanskeligere å verdsette enn husholdningenes boliger.

Er det da bare løpe og låne til julegaver?

Det vi må alle huske på er at de lave rentene skyldes at fremtiden er eksepsjonelt usikker. Noen spår til og med at EU samarbeidet faller fra hverandre de neste 12 måneder. Som nevnt i gårsdagens blog er også 2013 et spennende år for kinesisk økonomi, og ingen vet hvem som er president i USA neste sommer.

De som har sett Disney’s ’’Istid 4’’ eller lest Homers ’’Odyséen’’ vet at en ikke må la seg lokke av søt musikk i farefulle farvann.

Kategorier

Siste innlegg