Tid for rentekutt?

by | 25. April 2012 | Kreditter, Norsk økonomi, Renter og valuta

De siste rentekutt har kommet etter en periode med uro i de europeiske markeder for interbanklån. Både i fjor høst og i mars skjelte Norges Bank til de turbulente kredittmarkedene da rentene ble redusert. Kan noe slikt skje igjen?

Etter en klar bedring i disse markedene i årets første måneder er det nok en gang trøbbel i våre naboland. Sør-europeiske banker får ikke låne i verdipapirmarkedene, og i Danmark er nylig to småbanker tvangsgiftet med nabobanker. De fleste europeiske banker låner i dag dyrere penger enn for få uker siden.

Jeg har tidligere spådd at vår sterke kronekurs ville utløse et nytt rentekutt fra Norges Bank. Med en høy og ufortjent rentedifferanse mot utlandet er vi sårbare for overraskende valutaangrep, spesielt nå som en ny runde med nedgraderinger av kredittverdigheten og rentekutt venter mange europeiske land. Ikke har jeg peiling på når angrepet kommer, valutaangrep kommer gjerne overraskende, men jeg valgte meg desember i år som den naturligste dato. Norges Bank har tross alt hatt for vane å snu om i desember, med uventet rentekutt i 2002, 2008 og 2011 som julegaver til landets låntagere. 

Likevel skal en ikke utelukke at det kan komme før, netttopp fordi kredittmarkedene er vanskelige. I dag fikk vi en ny låneundersøkelse fra Norges Bank som trolig er litt overraskende på sentralbankens økonomer. Litt for sent har bankene begynt å stramme inn på lån til kontorbygg og annen næringseiendom. Vel, bedre sent enn aldri.

Mer overraskende er det at bankene har strammet godt til når det gjelder boliglån. Mye tyder på at innstramningene i hovedsak har rammet unge mennesker.

Mer om dette på:

http://www.norges-bank.no/pages/88648/utlansundersokelse_norges_bank_1_2012.pdf

Norge har i det hele tatt kommet i en kinkig situasjon med sterk folketilvekst, svak boligbygging, unge som stenges ute av boligmarkedene og forsiktige banker. Noen burde skrive en bok om hvordan vi har fått det til.

Mitt tips er at det kommer forandringer. Enten må Finanstilsynet myke opp deler av sitt regelverk, eller så må rentene kuttes. Med dagens svake kredittvekst (jfr. min blogg fredag i forrige uke) er det liten fare for noen ny kredittboble i Norge med det første.

Kategorier

Siste innlegg