Hva lave tyske renter betyr for oss

by | 11. April 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

I dag auksjonerte den tyske stat ti-årige statsobligasjoner til det laveste nivå noensinne; 1,77 pst i rente . Et nivå som kommer til å få konsekvenser også for Norge.

Det er flere faktorer bak de lave rentene. Europas eldes, og Tysklands befolkning er tendensielt fallende. Det er egentlig ikke noen god grunn til å anta at rentene her kommer mye opp i vår levetid. Vel, det er min hypotese. Markedene ser ut til å ha lagt større vekt på svake nøkkeltall fra tysk industri og sist, men ikke minst, de nye tegn til krise i Euro-sonen.

Lave renter kan ha to årsaker. Mange vil hevde at dagens renter er kunstige og midlertidige lave. Så fort krisen er over vil sentralbankene begynne å stramme inn igjen på sin løsslupne pengepolitikk. Gradvis vil de heve rentene igjen -til gode gamle toppnivåer. Med denne tolkningen er det grunn til å være ganske optimistisk på Europas vegne. Rentene stimulerer økonomien. Det er kun et tidsspørsmål før ting tar av igjen, med sterk vekst i investeringer og konsum.

Noe oppsving får vi derimot ikke hvis rentene er varig lave. Hvis de lave rentene er tilpasset normalveksten i økonomien, gir de ingen vekstimpulser av betydning. Da kan både den økonomiske veksten og rentene forbli lave – meget lenge.

De fleste økonomer abonnerer på den første forklaringen, mens jeg tror mer på den siste. Den sterke børsoppgangen i 1. kvartal i år tyder at de lave rentene hjelper noe, men spørsmålet er om rentene er tilstrekkelig lave til å snu en nedgangskonjunktur til ny opptur. Om noen år vil de fleste europeiske befolkninger være klart mindre enn de er i dag. Landene vil ha færre folk med en høyere gjennomsnittsalder enn nå. Store deler av Europa vil gå tørrskodd fra finanskrise til eldrebølge.

Derfor har vår sentralbank tatt til orde for å både kutte i bruken av oljepenger og å plassere flere av midlene utenfor det europeiske kontinent. På det siste punktet har den også fått med seg regjeringen. Statens Pensjonsfond Utland, det som på folkemunne kalles oljefondet, vil i fremtiden investere mere utenfor Europa enn før.

De lave rentene bør imidlertid også få konsekvenser for investeringene her hjemme. I dag er det lave eller negative realrenter på store deler av våre investerte midler ute.

Hvorfor prioriterer vi slike satsinger ute, med garantert tap,fremfor å bygge mer her hjemme? Hvis vi stilte samme avkastningskrav til investeringer hjemme som det vi får ute, ville vi sett langt mer offensive satsinger fra vår offentlige sektor, enn det vi har nå.

Kategorier

Siste innlegg