En ny boligkrise?

by | 30. April 2012 | Eiendom, Norsk økonomi

Nye tall for Norge indikerer en fremtidig krise i boligbyggingen.

Ved månedsslutt er det som alltid et knippe indikatorer som kan endre den rådende oppfatning om konjunkturene.

Før de siste tallene kom var min prognose for i år: Moderat vekst med utflating i investeringene i fastlandsøkonomien, men solide økninger i det private forbruket. Idéen var at mens næringslivet måtte roe seg etter å ha opparbeidet massiv overkapasitet innenfor kontorer, kjøpesentre og hoteller kunne husholdningene unne seg litt ekstra som følge av uventet sterk kjøpekraftsvekst. I våre plagede boligmarkeder ville investeringene falle marginalt tilbake. Det i hvert fall det jeg trodde, og det var mange prognosegivere med liknende tanker.

Er det noen grunn til å endre oppfatning nå – ved inngangen til mai?

I løpet av de siste ukene har vi fått svake kredittall for fastlandsøkonomien, til tross for at boligprisveksten var sterk i årets første måneder. Arbeidsmarkedet ser ut til å kjølne av etter å ha blitt stimulert av en sør-europeisk varm vinter i årets første måneder. I april steg den sesongjusterte ledigheten fra måneden før samtidig som det var en markert nedgang i antall nymeldte ledige stilinger fra samme periode i fjor.   

Derfor tror jeg totalbildet er ganske klart, marstallene viser at årets første måneder ga oss litt for store forhåpninger for 2012. Dette blir et år preget av moderat vekst.

Fredag ga oss imidlertid ferske nyheter om sammensetningen av denne moderate veksten. Marstallene for detaljhandel og privat konsum var mye sterkere enn ventet. Mars viste et hopp i varekonsumet på 1,6 pst fra måneden før når en justerer for normale sesongsvingninger. Imidlertid skyldes nok noe av økningen storhandling i forkant av påsken.

Vel, så interessant var fredagens byggetall. Her ser vi et uventet stort fall i nybyggingsaktiviteten for næringseiendom. Selv synes jeg dette er svært gledelig med tanke på bankenes regnskaper. Ingen er tjent med overetablering av næringseiendom i våre byer og bygder. Mer forunderlig er det sterke fallet i boligbyggingen, ned med en femtedel fra samme måned året før. Her burde den svale vinter og de hissige boligprisene stimulert til ny innsats blant våre boligutviklere, men den gang ei.

Meget overraskende viser boligtallene et forsterket fall i igangsetting i mars. Også her kan det være en påskeeffekt, men det er ikke opplagt at årstiden skal spille så stor rolle. Tallene er ikke justert for sesong og mars var preget av at det ble igangsatt et stort hybelprosjekt i Trondheim med nær 500 enheter. Med andre ord er den underliggende trenden trolig enda svakere enn tallene viser.

På den annen side er dette bare et månedstall.

Kategorier

Siste innlegg