Veien til et nytt rentekutt

by | 16. March 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Det er nok en god del lettelse rundt omkring i norske styrerom nå som Norges Bank har kuttet rentene.

Ikke bare kom rentene ned, men krona svekket seg og vår konkurranseevne ble bedret.  Bedriftenes banker puster nok også litt lettere ut. Ikke bare er det mindre sannsynlig at bedriftene går konkurs, men skulle uhellet være ute,vil det være enklere å avhende pantet med en svak krone, enn om krona var så sterk at nyetableringer ikke lot seg finansiere. 

Samtidig puster de tungt i Finanstilsynet.

Den siste uke har vist at kredittmarkeder, kronekurs og renteutviklingen samvarierer på en ny og interessant måte. Jo sterkere krona går, desto større fare er det for at konkursene, og dermed bankenes tap, øker. Bankene er blitt en levende del av konkurranseutsatt sektor.

Rentekuttet onsdag, som også påvirket krona, trakk ned næringslivets konkurssannsynligheter, ga nyetableringer pusterom, hjalp bankene og hadde (i sum) dermed ganske brede virkninger i de norske kredittmarkedene.

I en litt større sammenheng kan det nærmest sees på som en forsinket effekt av de store likviditetstilførslene europeiske banker har fått fra den europeiske sentralbanken (ESB). I to omganger har europeiske banker fått låne til sammen omlag 8000 mrd kroner i sin sentralbank.

Dette er penger som har skvulpet over i det norske markedet, først ved at vår dyrbare krone ble bydd opp til nye rekordnivåer, deretter ved at bankenes innlånsmarginer falt – og faller. Nedgangen i kredittmarginer er en prosess som fortsatt arbeider seg fra bankene til publikum gjennom alle pengemarkedets krinkler og kroker.

Likevel er det ikke opplagt at dette er noe annet enn første omgang i en langvarig kamp.

I går var jeg på et seminar i regi av GIEK, hvor en av verdens ledende eksperter på europeisk pengepolitikk, Willem Buiter, sjeføkonom i Citigroup, holdt tale. På seminaret spådde han to nye rentekutt i den Europeiske Sentralbanken (ESB). Hvis så skjer, uten at Norges Bank kutter, vil forskjellen i renter mellom Norge og Eurosonen være større til jul enn den var rett før Norges Bank måtte kutte rentene sine nå i mars.

I så fall vil Norges Bank stå overfor det samme dilemmaet ved juletider som de gjorde før onsdagens rentemøte. Kutt renten eller regn med en sterkere krone.

Det er derfor ikke uten grunn at jeg holder fast ved min gamle prognose. Dette var ikke det siste kuttet i Norges Bank. Det kommer et nytt – senest ved juletider, under forutsetning av at ESB i mellomtiden har kuttet sine renter.

Kategorier

Siste innlegg