Hva med barna?

by | 08. March 2012 | Internasjonal økonomi

Daglig kan du lese i avisene om europeiske studenter, arbeidere, bankfolk og de som styrer oss. Merkel, Sarkozy og andre statsledere. Men hvordan går det med barna i Europa?

Barnas skjebne er ikke bare av interesse for familiesidene i avisa, men betyr også mye for kredittmarkedene.  Det er tross alt barna og barnebarna av dagens låntakere som skal betjene gjelda som tas opp i år. Det er de som skal sørge for deler av våre pensjoner. Nordmenn eier som kjent store mengder sør-europeisk statsgjeld .  Det er fremtidens arbeidere som skal betjene denne statsgjeld. Skjebnen til greske, italienske og spanske barn påvirker derfor din pensjon.

Litt urovekkende er det å se at de unge lovende i Athen setter fyr på bygninger, velter biler og stort sett driver dagene med dank og festing. De ser ut til å lære lite av bøker eller av sitt næringsliv. Dette lover ikke godt for deres fremtidige produktivitet. Derfor lover det heller ikke godt for våre pensjoner.

Mange økonomer har reist det kjetterske spørsmålet om ikke alle budsjettkuttene i Sør gjør mere skade enn gavn. Når alle skal spare samtidig, er det vanskelig for økonomiene å vokse.  Derfor leder dagens budsjettkutt til at nedgangskonjunkturen varer lenger og blir dypere enn den ellers ville ha vært.

Få har imidlertid reist spørsmålet om ikke også økonomiens langsiktige vekstevne blir skadelidende. Det er nesten tatt for gitt at det å stramme opp spanjoler, grekere m.fl. før eller siden vil gi gode økonomiske resultater.

Men hva med barna som utsettes for sparetiltak? De får færre skoletimer og dårligere aktivitetstilbud som følge av de sparetiltak som nå gjennomføres. Det er nesten så en minnes de første årskull etter første verdenskrig. Datidens etterkrigsbarn ble viden kjent for sin korte vekst. De vokste opp i en tid med generell matmangel. Stunted youth.

I siste instans må en lure på om barna i dagens Sør-Europa det hele tatt kommer til å gidde å betjene gjeld de ikke har hatt glede av å ta opp. Lån som i dag tas slik at deres foreldre og lån til pensjoner hvor det ikke er noe pensjonsgrunnlag.

Dagen den generasjonen blir voksen er det godt mulig at de mest intelligente av dem bare forsvinner. Pakker sakene sine og reiser av gårde. En trend som lett blir selvforsterkende.  Når først ungdom reiser ut, er det lett for deres kompiser å slå følge. 

Jo mer en tenker på saken, desto mindre klokt virker det å dynge ned allerede svake økonomier med enda mer gjeld.  Og jo mer gjeld vi gir dem, desto mer sannsynlig er det at gjelda misligholdes. Ikke de første år, men  en eller gang ettar at kommende generasjoner har havnet i førersetet.

Kategorier

Siste innlegg