Euro-landenes finansielle løk

by | 29. March 2012 | Internasjonal økonomi

–       Det var en ustyrlig mengde lag! Kommer ikke kærnen snart for en dag?  Henrik Ibsen

Euro-landene har fantastiske kulturer, spennende lyrikk og musikk. Et område like fascinerende som Peer Gynts rike, men også med noe av de samme utfordringer.

Euro-landene har ingen (finansiell) kjerne.

I utgangspunktet er Euro-landene en engere krets av den halve milliarden europeere som holder til i de totalt 27 EU-land.  Euro-området teller nå 17 land og har skapt seg et av verdens mest avanserte pengesystemer, med en felles valuta på tvers av svært ulike folkeslag og økonomier.

Den insolvente periferi, omfatter Hellas, Portugal, Spania og Irland. Noen vil si at jeg bedømmer litt strengt , men jeg er ikke verre enn kredittmarkedsprisingene tilsier. Det er søppel alt i hop.   

Den myke kjerne innebefatter rike folkeslag som nederlendere, italienere, franskmenn og Østerrike. Omregnet i norsk målestokk kjører de med løpende underskudd i den offentlige sektor på omlag 100 mrd kroner per år. Selv da er det ingen vekst av betydning i deres økonomier. Jeg kaller dem 100 mrd kroners klubben. Land med underskudd i denne størrelsesorden, hvis vi omregner til norsk målestokk.

I dag er det vanskelig å se at 100 milliarders-klubben kommer til å få noe markert oppsving med det første. De neste par år må de jo stramme inn på finanspolitikken. Deretter blir eldrebølgen gradvis sterkere

Vi må sette vår litt til den harde kjerne, Tyskland, Finland og Luxembourg hvis vi skal se noe sterkt oppsving. Saken er den at selv de alle er sterke så rammes de hardt av strukturelle endringer. Finland og Tyskland er blant de land som står over de største utfordringer med en eldrebølge som blir tung å finansiere. Alle tre må bære risiko knyttet til sitt samarbeid med de fjorten andre Euro-land.

Sorry, det er ikke noe AAA i Euroland. Alt henger sammen.

De fleste analytikere vil bestride dette siste poeng, men bare tenk. Gitt at alle 17 har bestemt seg for å dele en felles sentralbank med en valutaenhet: hvordan kan man gi Tyskland en uavhengig kredittvurdering? Går det helt galt ellers i unionen vil jo regningen for tyskerne bli store.

Ulempen med et forpliktende samarbeid er at det faktisk forplikter.

Kategorier

Siste innlegg