Der det er hjerterom…..

by | 06. March 2012 | Eiendom, Norsk økonomi

I fjor fikk Norge om lag 64 000 tusener nye innbyggere. De fleste av disse havnet et eller annet sted rundt Oslo- fjorden eller i de vekststerke fylkene Rogaland og Hordaland.

Befolkningsveksten har sikkert mange årsaker. Barn fødes, unge forelsker seg på tvers av landegrensene og vi liker å ta imot flyktninger. Spørsmålet er hvor vi skal gjøre av alle disse folka? Og ikke bare i år. Trolig vil veksten holde seg i mange år fremover.

Stortinget tror åpenbart at markedene skal kunne hamle opp med disse utfordringene. Bygge boliger i en fei, skape skole- og fritidsmuligheter for våre nye landsmenn, samt å sikre at alle samferdselsårer utvides tilstrekkelig til at godtfolk ikke hoper seg på veier og jernbaner, når de skal på jobb om morgenen. Lykke til.

Mange sier at bare vi spiser litt av marka, så løser boligmangelen seg nok. Haken er at når du først begynner å kutte trær, er det egentlig ikke noen klar grense for hvor du bør stoppe. Andre vil bygge høyhus, men én manns flotte utsikt fra penthouset sitt er en mastodont for tusenvis av boligeiere som mister kveldsolen.

Køene vil øke. Dessverre er det fint litesom lar seg bygges ferdig fra den ene dag til den andre. Når vi nå blir overrumplet av sterk befolkningsvekst, er det ikke mye å gjøre med dagens kø-problemer, eller morgendagens for den saks skyld. Vi får bare vise raushet og hjertelag.

Kødannelser øker dessverre eksplosivt når du nærmer deg full kapasitet. Et halvfullt tog tåler lett en god del flere passasjerer. Er togene allerede fulle, som de så altfor ofte er i dag, vil imidlertid selv en liten økning i antall pendlere kunne skape kaos og sterkt ubehag.

Tar du morgentoget i om et par-tre år bør du nok lese avisa ferdig før du går på toget. 

Men vi kan gjøre noe i dag, for å unngå kø-problemer i det neste ti-år – årene 2020-2030. Mot slutten av 20-tallet vil befolkningen rundt Oslo-fjorden trolig ha økt med en halv million. Derfor haster det nå å få til noe nytt.  Bygge nye jernbaner eller større motorveier. For ikke å snakke om å utvikle helt nye bo-områder.

Norge har aldri opplevd en slik folkevekst som vi gjør nå. Kanskje nettopp derfor er det maktpåliggende å tenke nytt og utradisjonelt? Hva med å forlenge jernbanen eller T-banen til en skogsområde langt utenfor Oslo og bygge en gruppe skyskraper rett over den nybygde T-banestasjonen, langt inne i skogen? Kall det gjerne for Romsås-løsningen.  Alternativt kan vi innlemme stadig flere byer i stor-Oslo, og bygge høyhastighetstog til Gjøvik, Lillehammer og Larvik. Det ene tiltak utelukker ikke det andre. Alt hjelper.

Fra den en dag til den neste er det lite vi kan gjøre for å hindre økt trengsel, men på virkelig lang sikt er mulighetene mange. I det lang løp er det vel egentlig bare fantasien, og viljen til å gjørenoe, som setter grenser for hva vi kan få til i dette oljerike, men tynt befolkede landet.

Kategorier

Siste innlegg