1937

by | 21. March 2012 | Internasjonal økonomi

For de som har gleden av å fordype seg i økonomisk historie er ofte 1930-tallet en skjellsettende affære. Det var da det kapitalistiske system ble satt på prøve med nærmest uløselige økonomiske problemer.  Det eneste større europeiske land som vendte tilbake til full sysselsetting i disse år var faktisk Nazi-Tyskland.

De harde tidene utløste selvransakelse og ga opphav til nye økonomiske teorier. John Maynard Keynes og hans økonomer sto hardt på for å skape nye teorier for hvorfor markedene – og spesielt arbeidsmarkedene ikke var i likevekt. Andre økonomer forsøkte å forklare nedgangstidene med produktivitetskrefter i næringslivet. Politikerne forsøkte litt av hvert for å holde hjulene i gang. I sum ble den store depresjonen et stort vitenskapelig eksperiment, hvor ulike teorier ble testet ut på lidende mennesker.

Etter president valget i 1936 lot den daværende amerikanske president Roosevelt seg overbevise om at depresjonen var over. BNP-veksten hadde tross alt vært god en stund og underskuddene i statsfinansene var store. Følgelig foreslo presidenten en relativt sterk innstramning i de offentlige budsjetter i USA i 1937. Dette gikk helt galt. I 1938 falt BNP tilbake med 3,4%.

Historikere krangler fremdeles om hva som ga tilbakeslaget. Kanskje ville vi fått en nedgangskonjunktur selv om ikke statsfinansene ble strammet til? De foregående år hadde jo vist ganske heftig vekst. De fleste økonomer i dag er imidlertid enige om at innstramningstiltak fra det offentlige bidro til å forsterke nedturen. En erkjennelse som kom til å plage Roosevelt resten av livet.

Kan det samme skje igjen? Den amerikanske konjunkturoppgangen er nå tre år gammel. Neste år ligger det i vedtatte planer at det føderale budsjettunderskudd skal strammes til motsvarende 3% av BNP. Både liberale økonomer som Alan Blinder og konservative økonomer som Martin Feldstein advarer at dette kan føre USA ut i et alvorlig uføre. En normal avmatning i konjunktursykelen som trolig kommer uansett, blir noe langt verre hvis det offentlige strammer til.

Optimistene sier at bare vi kommer forbi valgene i oktober, så vil politiske motstandere kunne forenes om behovet for rausere budsjetter.  Det er imidlertid ikke gitt at erkefiender faktisk klarer å bli enige på noen få uker. Det er derfor heller ikke opplagt at amerikanerne unngår en alvorlig nedtur neste år.

Kategorier

Siste innlegg