Men skrekkprisen var ikke død………….

by | 09. January 2012 | Ukategorisert

Sommeren 2008 underholdt jeg på en middag hvor oljeprisen var diskusjonstema. Oljeprisen lå da rundt 140 USD per fat og vi diskuterte litt frem og tilbake hvor mye den kunne stige. Gitt at det var god vekst i verden og mangel på nye oljefunn tippet jeg at oljeprisen kunne nå 200 USD, i en verden hvor rentenivåene måtte senkes. Jeg tok grundig feil. Etter konkursen til Lehman Brothers kollapset prisene på så mangt, også på olje.

Men den var ikke død.

I dag er oljeprisen tilbake over 110 USD per fat Brent Blend. Overraskende nok har denne oppgangen også fått følge av en stigende kurs på den amerikanske dollar.  Dette har ganske store konsekvenser. I dollartermer er oljeprisen fortsatt langt under nivåene for 2008. Imidlertid er hver dollar, nå verdt én hel krone mer enn den gang.  Vi har en oljepris som nærmer seg 700 kroner per fat, hvilket må sies å være ubeskrivelig deilig for Norge, men også svært ubehagelige for andre europeiske land som er store nettoimportører av disse hydrokarboner.

Kanskje det siste Europa nå trenger er et oljesjokk. Men det er det vi har fått. Hvis den europeiske sentralbanken opptrer som i 2007 ville den ha hevet renta som følge av dagens stigende oljepris. Forhåpentligvis har de skiftet strategi og vil heller senke rentene fordi en europeisk økonomi i resesjon nå får et nytt tilbakeslag. En økning på 50 pst i råoljeprisen målt i euro over de to siste år, gir et betydelig engangshopp i prisene som i sin tur gir en like stor nedgang i folks kjøpekraft.

Dette er ille, og vi kan ganske sikkert spå at den europeiske sentralbanken kutter sine signalrenter med en kvarting på sitt rentemøte førstkommende torsdag.

Også i Norge vil dyr bensin øke konsumprisindeksen og bidra til å dempe privat konsum. Slik sett blir Norge Bank sitt kommende rentemøte, den 14. mars  i år, en enkel affære; renta vil kuttes med en kvarting.

Dette til tross for at Norge egentlig blir rikere jo høyere oljeprisen går.  

En rikdom som øker ytterligere takket være et nytt storfunn i Barentshavet.

http://e24.no/olje-og-raavarer/statoil-med-nytt-oljefunn-ved-skrugard/20140114

Kategorier

Siste innlegg