Kan rentefall lede til lavere økonomisk vekst?

by | 24. January 2012 | Ukategorisert

Ja, lave renter bidrar til å øke aktiviteten i økonomien og stimulere investeringene, men over tid vil et høyt investeringsnivå øke kapitalbeholdningene, muligens også i næringer hvor det allerede er ledig kapasitet. Rentefall i dag kan skape overkapasitet og konjunkturnedgang i senere år. 

Kreative ledere vil stimuleres av billige lån til å forsøke alle typer maskiner i håp om å kvitte seg med dyr arbeidskraft. Også det forlenger lavkonjunkturen. De lave rentene oppmuntrere til å overinvestere der de har litt håp om å høste avkastning på de nye midlene som investeres.

Overinvesteringer til tross for mye ledig kapasitet? Det høres såpass rart at det bør illustreres. Sett at privat konsum, av en eller annen grunn, faller – og det lenge. Likevel kan en bank gi særdeles fordelaktig lånevilkår til et flunkende nytt kjøpesenter i umiddelbar nærhet til slitne halvtomme butikklokaler. De lave rentene gjør det mer interessant å bygge fullt og helt, fremfor å pusse opp – stykkevis og delt. Faktisk bør banken låne til nybygg selv om de gamle butikklokalene eies av bankens egne kunder. Hvorfor skulle bankene bare sitte med taperne i en langtrukken konjunkturnedgang, og unngå å låne til vinnerne?

Kategorier

Siste innlegg