Hva er det jeg egentlig mener?

by | 20. January 2012 | Ukategorisert

Fikk akkurat det spørsmålet fra DN.no’s utmerkede boligekspert Bjørn-Egil Mikalsen.

So here goes:

Jeg vil ikke gå i noe polemikk med verken Finanstilsyn eller Norges Bank, men de er bare logisk inkonsistente.

Når Tilsynet strammer til og bankene følger etter vil det sikkert holde noen ungdommer vekk fra det å eie, men det holder dem ikke borte fra boliger. De flytter ikke inn i telt eller iglooer, men i leiemarkedet for boliger. Tilsynet får dem til å leie fremfor å eie. Et leiemarked som i Norge i hovedsak drives av spekulanter. Derfor må med nødvendighet tilsynets forsøk på å hindre folk fra å eie, tvinge dem til å leie og dermed glede spekulantene.

Men dette er bare et av mange velmente tiltak som skader boligmarkedets funksjonsmåte. Andre er handicapkrav, energikrav og større krav til alle utbyggere i lov og forskrifter. Alt fordyrer nybyggingen.Disse tiltak, i kombinasjon med Norges Banks gjennomgående stramme pengepolitikk i andre halvår i fjor, har bidratt til å redusere boliginvesteringene. Etter en viss økning i fjor vår – da rentene var lave og optimismen stor – er igangsettingen av boliger nok en gang fallende.

Jeg bare påpeker at i Norge så er igangsettingen av boliger unødig lav samtidig som veksten i befolkningen er rekordsterk. Og at dette ikke er spesielt smart. Tvert imot er vi i dag i gang med å legge grunnlaget for ubehagelig sterk prisvekst om noen år. Det eneste jeg vet med sikkerhet er at boligmangelen kommer til å bli langt verre før vi rekker å rette opp skadene fra de senere års feilslåtte boligpolitikk.

Gi nå blaffen i hva folk betaler på Tjuvholmen! Hovedproblemet er at boligprisene faktisk er for lave til at det lønner seg å bygge i det meste av Norge. Med unntak av et par dusin kommuner er eneboligprisene i bruktmarkedet langt lavere enn nybyggprisene. Markedet fungerer dessverre. Uten at det blir mer lønnsomt å bygge nytt kommer ikke boligbyggingen opp. Rentekutt, subsidieringen av boligbyggere og/eller sterk boligprisvekst må til!

Kategorier

Siste innlegg