Kinas boble har sprukket

by | 05. December 2011 | Ukategorisert

Det er ikke så lett å være sikker på noe som helst noen tusen kilometer unna, men mye tyder på at Kina nå definitivt har klart å sprekke sin boligboble. Prisene i mange deler av dette enorme og til dels uoversiktlige landet meldes å være fallende og anekdoter tilsier at fallet nærmest tiltar i styrke for hver uke som går.

Historien om Kinas boligboble er ikke så forskjellig fra det vi har sett i andre land. For det første var det i utgangspunktet grunnleggende behov for flere boliger. Mange boliger – sånn ca 300 millioner. Det var også en internasjonal finanskrise som rammet Kinas handelspartnere, og Kina så på boligsatsing som et bolverk mot nye nedgangstider.  Å stimulere boligbygging var å slå to fluer med ett smekk, en langsiktig ønskelig utvikling realiseres, samtidig fikk vi konjunkturimpulser i lavkonjunkturen. Sist men ikke minst: Kinesiske småsparere har ikke så mange alternativer til boliginvesteringer. Børsene i Kina er lite attraktive for småkarsfolk, da de er plaget av mye innsidehandel, dårlig lovverk og har stort sett vært fallende i verdi siden finanskrisen begynte. Boliger hadde derimot kun gått en vei. Og nettopp fordi de kun hadde gått opp, så måtte tilstrekkelig mange spekulere i dem til at fallet kom.

Myndighetene har vært aktive i å fremprovosere en sprekk. De har hevet rentene, strammet til på utlånsmuligheter, og økt kravene til likviditetsreserver i bankene. Hvis ikke dette hadde hjulpet, ville de nok ha funnet på enda sterkere inngrep. Det slipper de nå.

Hvor ille er det? I mangel av god statistikk må vi lete litt. Gjennomsnittsprisen på en bruktbolig i Beijing falt til 3471 USD per kvadratfot, det laveste nivå på 15 måneder,(ifølge det statlige Xinhua News Agency). Omsetningen av boliger var under det halve av nivået i desember i fjor.

Et privat firma SouFun Holdings Ltd. melder at boligprisene har falt i 57 av 100 byer i Kina den siste måneden.    

Hva nå? Pendelen har snudd og man må regne med videre nedgang i både priser og volum. Færre boliger vil bli bygget, færre vil omsettes og det til gjennomgående lavere priser enn før. Litt avhengig av hvordan det hele (ut)arter seg, vil Kina nå senke rentene og slakke på kravene til bankene. De ønsker for all del å unngå å gjøre samme tabbe som vestlige myndigheter har gjort. Vi har jo gjort mye for å rydde opp i boligmarkeder og kredittpraksis etter at markedene toppet ut. Vestlige myndigheter har på mange måter ført en medsyklisk kreditt- og boligpolitikk, noe kineserne forsøker å lære av.

Lett blir det ikke å kontrollere fallet i boligmarkedene. Industrien merker nå også nedgangstider i Kinas eksportmarkeder. Det har allerede brutt ut gateslagsmål mellom arbeidere og politi. I helgen som var, annonserte Politbyrået at lokale myndigheter må lære seg å takle uro bedre. Oppfordringen kommer nå, trolig fordi Beijing regner med økende sosial uro utover vinteren.

Kategorier

Siste innlegg