Vil renta forbli lav?

by | 23. November 2011 | Ukategorisert

Nesten alle norske makroøkonomiske rapporter avsluttes med noen såkalt kloke ord om at rentene tross alt skal normaliseres. Jada, min lille venn, renten er lave nå, men bare vent de skal snart opp.

Akkurat hvorfor renta skal opp, ja det er litt vanskelig å vite.

Så la oss se hva som bestemmer renta på litt sikt. La gå at vi kan få renteoppgang under midlertidige kriser av typen vi nå ser, eller av den type vi var i gjennom høsten 2008. Men hva bestemmer den langsiktige utvikling i et lands rentenivå? Og hvordan kommer disse faktorene til å utvikle seg?

Vel, som jeg har mast om til det kjedsommelige så er demografi svært viktig. Hovedgrunnen til at Japan vanskelig kan få noe økonomisk vekst av betydning er at landets befolkning er fallende. En fallende befolkning bidrar over tid til mindre behov for nye bygninger, maskiner og finansielle plasseringer. Alt annet like bidrar en fallende befolkning til redusert kapasitetsutnytting, marginpress i næringslivet og til regelrett fall i prisene. I slike samfunn kan ikke fornuftige renter være høye. Det som eventuelt skal drive dem opp igjen må være kredittpåslag. Faren for konkurs.

Det er her store deler av Europa i disse dager står. De sikreste europeiske låntagere kan låne til svært lave renter, mens de som har for mye gjeld må betale så mye for å låne at konkursfaren av den grunn alene øker mye. Noen må gripe inn i denne utviklingen. Selv er jeg overbevist om at de verst rammede land må gjennomføre dype kutt i sine utgifter, og det eneste som virkelig monner er utgiftene til pensjon. Gitt at alle sør-europeiske land har betydelig utfordringer med den kommende eldrebølgen bør de allerede i dag gå vekk fra ytelsesbaserte, og over til innskuddsbaserte pensjonsordninger. Samtidig trenger mange land å spare allerede – i går. Derfor må dagens pensjoner høvles ned fortest mulig.

Uansett mislighold av verdipapirgjeld eller pensjonsgjeld så vil den økonomiske veksten bli skadelidende de nærmeste år. Det er overveiende sannsynlig at sentralbankrentene i Europa nå vil kuttes raskt, og forbli lave i mange år fremover. Lave renter på all sparekapital blir nok en måte å rane pensjonistene på.

Nå vil mange si at dette ikke utelukker renteoppgang fra 2015 eller senere, men på det tidspunkt er Europa midt i eldrebølgen. En eldrebølge som har mange likhetsrett med Japans erfaringer fra senere år. En eldrebølge som bare vil forsterkes med tiden.

Ærlig talt, selv har jeg litt vanskelig for å se at et aldrende Europa vil få behov for å heve renta til gamle høyder de nærmeste 10-20 år.

Kategorier

Siste innlegg