Tanker rundt oljeprisen

by | 16. November 2011 | Ukategorisert

Jo oftere jeg tenker på utsiktene for norsk økonomi, desto mer blir jeg klar over at mye i Norge står og faller på oljeprisen.

Hvorfor olje?

Oljeprodukter står for mer enn halvparten av vår vareeksport. Over halvparten av våre børsverdier er direkte relatert til oljemarkedene. Også husholdningene er sterkt eksponert. Over halvparten av voksne nordmenn får sine hovedinntekter fra det offenlige, enten i form av lønn eller trygd. En offentlig sektor som jo er helt avhengig av oljeskatter og direkte oljeinntekter.

Gitt vår store sårbarhet er det derfor maktpåliggende å få oversikt over hvor stor fare det er for en kollaps i oljenæringene våre og dets inntekter. Et kraftig fall i inntektene vil som nevnt ramme både vareeksporten, børsverdier og – før eller siden – husholdningenes inntekter.

Volum……..

La oss ta produksjonen først. Etter sommerens gledelige overraskelse fra Nordsjøen hvor det gigantiske Aldous-funnet ble gjort, er det liten grunn til bekymring for oljeproduksjonen i kommende år. Ja, produksjonen kan nok falle litt de nærmeste år, men dette store funnet og betydelige nye funn i Barentshavet gir nok grunn til langsiktig optimisme når det gjelder den fysiske produksjonen av olje og gass på norsk sokkel.

…………………og priser

Prisene er det derimot vanskeligere å være for sikker på.

Så sent som i 1998 var oljeprisen nede i 10 amerikanske dollar per fat. Med slike priser var all olje og gass i Nordsjøen knapt nok verdt noe som helst. Senere tok oljeprisene seg opp før de toppet i 2008 på nær 150 USD fatet. Priser som gjorde oss styrtrike – om enn bare for noen uker.

Etter Lehman-kollapsen falt ikke bare aksjemarkedene, men også oljemarkedene sammen. Selv om oljeprisen raskt tok seg opp igjen, er det ikke mer enn et år siden at oljeprisen svingte rundt 80 USD per fat. Nå er den altså over 110 USD per fat Brent Blend, hvilket er en veldig hyggelig pris for oss i Norge, men ikke en pris vi bør ta for gitt.

Hva slags priser kan vi vente?

Ikke er jeg oljeanalytiker, og ikke har jeg tilgang til all relevant informasjon fra verdens mange store og små oljefelt. Så med alle forbehold føler jeg fri til å synse litt. Sterke meninger på sviktende grunnlag om du vil.

Perspektivet mitt er globalt, så det kan være nyanser jeg mister. Likevel, hvis vi ser først på tilbudssiden av olje, så taler mye for at produksjonen utenfor OPEC neppe vil vokse mye annerledes enn etterspørselen. Verdens behov for OPEC-olje neste år blir omlag uforandret fra i år.

I så fall blir spørsmålet for oljemarkedene et spørsmål om markedsbalansen innenfor OPEC. Her kan jo så mye rart skje. I år har i hvert fall virkeligheten overgått fantasien. Skulle jeg driste meg til en spådom ville det imidlertid være at det er lettere å se skuffelser i eksporten fra OPEC enn positive overraskelser. Irak og Libya preges foreløpig av kaos og det er foreløpig ingen avklaring på uroen i Yemen og Syria.

Derfor er det lett å tippe at også neste over vil oljeprisen stort sett holde seg over hundre dollar fatet.

Kategorier

Siste innlegg