En god analyse

by | 29. November 2011 | Ukategorisert

Min gamle professor og medsensor Finn F. Førsund pleide å si at du kunne med stor sikkerhet sette karakteren på en eksamensoppgave etter kun å ha lest første side.

Norges Banks siste rapport for finansiell stabilitet har jeg ikke rukket å lese igjennom, men bare ved å bla litt i den ser jeg at den er velskrevet og mye nytt stoff å sette seg inn i. Selv om mange av stoffets hovedpunkter er kjent fra før er det deilig å se temaene samlet i et bind, skrevet på norsk, og med et perspektiv for norske forhold.

Som alltid er det imidlertid noe jeg er uenig i.

Det beste med rapporten så langt jeg har rukket å lese er all informasjonen som kommer frem. Nye beregninger klargjør at norske banker står solid rustet til å takle kjente konjunkturproblemer som økning i konkurser m.m. Mer tvilende er jeg til om at norske banker bør oppkapitalisere seg videre. Ja, jo det er en slags stabilitet å samle opp mye av landets nasjonalformue i egenkapital for bankene, men jeg er ikke sikker på hvor stabilt det er. Det kan godt være at den finansielle utviklingen i Norge blir mer uforutsigbar nå som banksystemet nærmest skal trutne i egnekapital.  

Ellers har vår bankanalytiker Tore Ø Gløersen følgende betraktninger.

Hovedpunkter fra Norges Banks rapport om finansiell stabilitet:

 

  • Norske banker leverer gode resultater
  • De store bankene bør styrke egenkapitalen gjennom tilbakehold av overskudd (mindre utbytte). Innrømmer imidlertid at norske banker er godt kapitalisert. Over minimumsnivået på 6% kjernekapital selv i Norges Banks stresstest
  • Basel III bør innførers så raskt som mulig (ønsker nordisk samharmonisering).
  • De fire største svenske bankene har fått økt kjernekapitalkrav til hhv. 10% fra 2013 og 12% fra 2015. Hovedstyre ber myndighetene vurdere tilsvarende tiltak for norske systemkritiske banker.
  • Bankene bør øke lang finansiering (ber om at bankene selv tar ansvar for å sikre seg penger)
  • Økte finansieringskostnader for bankene på grunn av økte kredittspreader.
  • Bekymret over høy gjeldsbelastning i husholdningene
  • Støtter Finanstilsynet forslag om mer egenkapital ved boliglån

 

Analysen og kommentarene fra Norges Bank inneholder ingen overraskelser. Utbyttenivåene fra DNB og de største egenkapitalbevisbankene blir nok noe lavere enn hva både vi og markedet forventet.

Kategorier

Siste innlegg