Værmelding: Lavtrykk på Kontinentet, men kokvarmt i Oslo

by | 07. October 2011 | Ukategorisert

Den økonomiske værmeldingen for neste år må være: Skiftende skydekke i Europa med mange lavtrykk underveis. Været blir bedre jo lengre nord du kommer, med strålende sol i Oslo.

Europas økonomier plages av to forhold: Lavere trendvekst og manglende kapasitetsutnytting. Dette er egentlig to forskjellige spådommer: Svakere vekst enn vi har blitt vant med i normale år, men spesielt dårlige konjunkturer neste år.

Trendveksten i en økonomi avhenger av antall mennesker, hvor mye arbeiderne jobber og ikke minst hvor produktive de er på jobben. Hovedutfordringen for europeiske land er at de alle har aldrende og i mange tilfelle fallende befolkninger. Den økonomiske veksten vil bare unntaksvis være mer enn et par prosent i året. Litt opp og ned vil det fremdeles gå, men gjennomsnittet blir ikke rare greiene.  

Moderat vekst er det langsiktige varsel, men hvordan blir det neste år? I august må vi kunne si at Europa har fått et nytt utbrudd av finanskrise. En krise som også vil prege utsiktene for neste år. Årsakene til krisen er sammensatte, men det akutte problem er at sør-europeere ikke klarer å betjene sine lån. Da det ikke er mulig å skape nye næringsveier sånn over natta, må sør-europeere enten få glede av lavere renter enn de betaler i dag eller så vil de misligholde lånene sine. Garantert.

Lav økonomisk vekst og høye sparerater i et angsfylt Europa vil trolig gi oss meget lave europeiske renter i overskuelig fremtid. Jo større problemene blir, desto lavere blir rentene. Av de fire store valutaområdene, USA, Japan, Storbritannia og Euro-landene er det bare på kontinentet at man har renter som det er mulig å kutte så det monner.

Her hjemme har vi i motsetning til Europa ganske gode fremtidsutsikter. For Oslos del er faktisk befolkningsveksten problematisk sterk, i hovedsak på grunn av innvandring fra utlandet. En trend som er selvforsterkende all den tid vi henter ledig arbeidskraft fra andre europeiske land, som jo også må ha husrom og skoleplasser for sine barn.

Det er gleder og sorger med innvandringen. Befolkningsveksten skaper trengselsproblemer i våre bydeler, på våre veier og på T-banen, men øker også Osloborgernes formue. OBOS- prisene er opp over 10% det siste året.  Hva skal man med Lotto hvis man har arvet en leilighet i Oslo?   

 Mange økonomer frykter at vi lurer oss selv og at vi vil få en boble i hovedstadens boligmarked. Teorien er at vi i første omgang får glede av problemene i Europa fordi også norske boliglånsrenter blir lavere enn de burde vært. Senere – etter en rask prisvekst på boliger – rammes imidlertid også vi av problemene i Europa, med konkursbølge og fallende boligpriser som resultat.

 Selv tviler jeg på at det går så galt, men frykten for at det nærmest skal bli kokvarmt i Oslo samtidig, og delvis fordi, Europa er preget av økonomisk lavtrykk er ikke helt ubegrunnet.

Kategorier

Siste innlegg