Uventet stramme oljemarkeder?

by | 18. October 2011 | Internasjonal økonomi

Noe av det merkeligste med dagens markeder er at oljeprisen holder seg høy, til tross for at vi ser stadig svakere makrotall rundt omkring i verden.

Olje er råvaren som svinger mest direkte med konjunkturene. Nær sagt all økonomisk aktivitet er avhengig av energi, og olje er fremdeles en av de verdens viktigste energibærere. Den dominerende energikilden i transportsektoren.

Derfor er det litt pussig at oljeprisen holder seg høy i en tid da den økonomiske pessimismen brer seg. Hva er det som skjer?

Vel, en skal ikke utelukke at undertegnede er for pessimistisk på etterspørselen etter olje, og muligens også noe for optimistisk når det gjelder produksjonsmulighetene. Det har visstnok skjedd før. Likevel er det egentlig først og fremst på forventningsbasis at det blir dårligere tider, ikke allerede i høst. Jeg holder derfor fortsatt på at vi får et prisfall for råolje på nær 10% de neste månedene.

Likevel innrømmer jeg at prognosen henger i en tynn tråd. Det kan godt hende vi bør oppjustere prisanslaget for neste år.I det siste har det kommet ganske mange meldinger om nye utviklingstrekk for både tilbuds- og etterspørselsforhold som indikerer høye oljepriser.

Ta tilbudssiden først. I sommer forsøkte som kjent den amerikanske regjeringen å få ned oljeprisene ved å lempe ut 30 millioner fat fra sine strategiske lagre. Effekten var umiddelbar og prisene falt, men utover høsten har prisene tatt igjen mye av det tapte. Dette til tross for at Saudi Arabia på enkelte dager i høst har vært oppe i en dagsproduksjon på 9,8 millioner fat per dag, opp fra 8,2 millioner fat per dag i fjor.

Imidlertid er det også forhold som trekker tilbudet ned. Det drøyer før Libya kommer tilbake på verdens oljemarkeder og produksjonen i både Jemen og Syria sliter med disse lands indre uro og opptøyer. Venezuelas hardhendte behandling av utenlandske oljeselskap, og motsvarende sanksjoner fra USA, har begrenset venezualernes produksjonsmuligheter.

Med en forventet global etterspørselsvekst neste år på om lag én million fat per dag, kan det da bli tøft å hindre nye prishopp på olje – med mindre andre oljeprodusenter makter å løfte sin produksjon. Det høres mye ut med en etterspørselsvekst på ett drøyt prosentpoeng av den samlede globale etterspørsel i det som ventes å bli et dårlig år for verdensøkonomien. Likevel er det også fra etterspørselssiden uventet nytt. 

Amerikanerne kjøper nå, nok en gang, store SUV-biler, skal en tro de råsterke bilsalgstallene for september. De arabiske landene har i høst også raskt voksende økende etterspørsel etter sin egen olje. Når Libya kommer til hektene igjen, er det ikke bare deres produksjon, men også deres etterspørsel som øker.

I SUM: Jeg rir ikke samme dag som jeg sadler, og vil ikke endre noen estimater denne uka, men det er verdt å merke seg at  oljeprisene i dag er langt høyere enn vi trodde den ville bli. Det kan hende at vi ved neste korsvei bør oppjustere våre oljeprisanslag.

Vår neste oppdatering kommer i november.

Kategorier

Siste innlegg