Vi styrer mot et prisfall i 2012

by | 21. September 2011 | Norsk økonomi

Norges Bank valgte litt uventet for meg å holde rentene uendret ved dagens rentemøte. Her fra pressemeldingen:

Renten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. I Pengepolitisk rapport i juni ble styringsrenten anslått å øke gjennom andre halvår i år. Lav prisvekst, svakere utsikter for produksjon og sysselsetting, økte påslag i pengemarkedet og svært lave renter ute tilsier nå at renten holdes lav lenger enn vi da så for oss. Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i renten videre fremover. Skulle pris- og kostnadsveksten skyte fart og vekstutsiktene styrkes, kan renten bli satt opp. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye, store forstyrrelser slik at utsiktene for vekst og inflasjon blir ytterligere svekket, kan renten bli satt ned.

En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at styringsrenten holdes uendret ved dette møtet.

 Kommentar:

Dagens rentemøte ble en transportetappe mot neste strategirapport. Ved å si at det er ’’uvanlig stor usikkerhet’’ sier i praksis Norges Bank at de holder alle muligheter åpne for å endre renten fremover.

Likevel, det er noe med inntrykket en får av pressekonferansen til visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad at det skal litt til før Norges Bank endrer rentene neste gang, eller noen gang før jul . Teksten i begrunnelsen tilsier at det skal ’’store forstyrrelser’’ til for at renten blir satt ned. Ordene ser ut for undertegnede ut til å være kodeord for at en dramatisk kronestyrking må til for at renten blir satt ned. Ellers blir den stabil.

Noe av utfordringen til sentralbanken er at de fortsatt ikke vil vedkjenne seg at prisveksten ganske sikkert blir negativ neste år. Det er en utfordring de må ta ved neste rentemøte. Jo seinere de kommer til realistiske prognoser, desto større blir de pedagogiske utfordringer ved vårens lønns- og trygdeoppgjør. I pressemeldingen skriver de faktisk at:

 Underliggende inflasjon anslås nå å være mellom 1 og 1¼ prosent.

Her er det duket for kraftig nedjusteringer ved neste rentemøte.

I sum må jeg si at dette møtet var en tapt mulighet til å forklare folk at vi får negativ prisvekst neste år, noe som bør få konsekvenser ved at vi forsøker å oppnå et nulloppgjør for de sentrale tillegg i våren lønnsoppgjør og ingen økning i allmenne pensjoner.  

Neste mann ut til å forklare disse sammenhenger blir finansminister Sigbjørn Johnsen som skal presentere Nasjonalbudsjettet (6. oktober kl. 10.00.) Lykke til.

Kategorier

Siste innlegg