Norges tredelte økonomi

by | 01. September 2011 | Norsk økonomi

Ved årsskiftet spådde jeg at norsk økonomi ville få en helt ålreit utvikling, men med store forskjeller mellom ulike sektorer. Om noe er disse trendene bare blitt klarere i løpet av året.

Om lag halvparten av vår voksne befolkningen lever av et månedlig drypp i postkassa fra det offentlige, enten i form av lønnslipp eller utbetalinger av ulike former for trygd og sosialhjelp. Denne gjengen ser ut til å få en noe sterkere inntektsvekst i år enn jeg forutså ved årsskiftet; om lag 4%.

Den gjennomsnittlige trygd i Norge øker om annet ikke bare trygdesatsene justeres opp, men også fordi de nye pensjonistene har krav på høyere pensjon enn de som faller fra.

For oljenæringene så fremtiden lys ut ved inngangen til dette år, men også her har virkeligheten overrasket positivt. Vi har gjort store oljefunn, og dagens investeringstelling fra Statistisk Sentralbyrå tilsier at norske oljeinvesteringer vil nå nye høyder neste år.

I klemma kommer da vårt øvrige næringsliv. De som hverken har glede av rause offentlige budsjetter eller oljeindustriens ekspansjon. I det siste har det kommet skuffende målinger på husholdningers fremtidstro og for deres faktiske varekonsum. Det har nok sammenheng med at store deler av det private næringsliv sliter med lønnsomheten. Med utsikter til internasjonal konjunkturnedgang og en stadig forverring av konkurranseevnen er dessverre all grunn til å regne med at deres pessimisme bare vil øke i måneden som kommer.

Kategorier

Siste innlegg