Investeringer i en usikker verden

by | 02. September 2011 | Aksjer, Kreditter, Renter og valuta

Verdipapirmarkedene i de fleste land ser nå ganske så billige ut. Spesielt i forhold til statsrentene. Vi har sjeldent sett en så attraktiv prising av de børsnoterte selskaper i forhold til de sikreste statsrentene. Trygge solide selskap på Oslo Børs tror de kan klare å betale deg et utbytte på 3-5% og likevel ha nok tilbakeholdt overskudd stort nok til å vokse virksomheten (og dermed utbyttekapasiteten) i årene som kommer.

Så er det bare løp og kjøp?

Jeg skulle ønske jeg kunne rope ut et rungende ja, men det er faktisk gode og til dels farlige grunner til at aksjemarkedene ser billige ut i dag. Her er noen.

1)      Verdensøkonomien kom seg aldri tilbake til høykonjunktur etter finanskrisen. Manglende kapasitetsutnytting i en verden som blir stadig mer konkurranseutsatt gjør det vanskeligere for bedrifter å opprettholde fortjenestemarginene. Nå som vi er på vei mot en global lavkonjunktur er det faktisk sannsynlig at mange bedrifter vil tvinges til å fallby sine produkter.  Ikke alle bedriftene vil overleve.

2)      Folk blir fattigere. Effekten av fallet i boligprisene mange steder vil dominere økningen i finansinvesteringene.

3)      Ledende politikere gjør mye galt. Jeg har stor respekt for de vanskelige avveiningene mange politikere tvinges til å gjøre. Likevel må det sies å være dristig å true med å misligholde statsgjelden, slik innflytelsesrike politikere i USA argumenterer for. I enkelte sør-europeiske land kan de være troende til det samme.

4)      Dynamikken er negativ. I dag er vanskelig å se for seg at det skal bli så ille i verdensøkonomien som markedene ser ut til å takhøyde for. Tross alt vil både Kina, India og mange andre fremvoksende økonomier vise solid økonomisk vekst i årene som kommer. Likevel, veksten er på vei ned, og makroøkonomer er dårlige på å spå bunnen.

En fornuftig investeringsstrategi kan da være å fokusere på investeringer som er vaksinert mot en global nedtur. Nå er ikke det lett å finne investeringer som kan stige i verdi i en global nedtur, men høsten er lang. Vi får bare fortsette å lete.

Noe må vi i Terra klare å hoste opp før jul.  Eller er det noen i bloggosfæren som kan gi meg et tips?

Kategorier

Siste innlegg