Bankenes rolle i USAs kommende lavkonjunktur

by | 22. September 2011 | Aksjer, Internasjonal økonomi

Den amerikanske sentralbanken plaget markedene med følgende setning:

 Moreover, there are significant downside risks to the economic outlook, including strains in global financial markets.

Med disse ord bidro sentralbanken til et betydelig aksjefall. Det hjelper heller ikke at den kjente investor Georg Soros gikk ut og kommenterte at USA allerede er i resesjon.

Ordene i pressemeldingen som jeg har understreket, veier spesielt tungt. Sentralbanken ser ut til å forstå at bankene er svake.

Svake banker er et problem fordi det blir vanskelig å unngå dyrere lån til kundene  – selv om sentralbankrentene i USA holdes lave.  

Fra forrige ukes strategirapport:

I et lavvekst scenario får vi en to-deling av investeringsobjekter og kredittkunder. Litt spøkefullt kan en si at de som trenger å låne får ikke kreditter, mens de som er kredittverdige ønsker ikke å øke sine gjeld, nær sagt uansett hvor lave lånerenter de tilbys.

En annen måte å si det samme på er å si at ulike land, banker, bedrifter og husholdninger har en feil kapitalstruktur som det nødvendigvis vil ta tid å rette opp.

På samme måte som lånekostnadene for ulike land varierer, vil vi også få vedvarende forskjeller i bedriftenes rentepåslag. Forskjeller som ikke så lett lar seg endre i år med lav økonomisk vekst, uten at man griper til nyemisjoner.

Fremover må som nevnt også bankene hente mer egenkapital. Når hele verden kan få billige bankaksjer blir det mindre interessant for investorer å investere i kiosker, fabrikker og andre produksjonsmidler. Når vi sier at bankene trenger mer egenkapital, betyr det at finanssektoren må legge beslag på en større andel av verdens egenkapital enn før. Noe ved tilbakeholdt inntjening og noe ved emisjoner.

Kategorier

Siste innlegg