Et sveip over boligmarkedene

by | 01. July 2011 | Eiendom, Norsk økonomi

I dag fikk vi nye boligtall som viser en utflating i de norske boligprisene i juni, etter en sterk vår. Nå er det nok. Jeg vil si at prisene er ganske så normale nå. Høye nok til å drive en viss økning i boligbyggingen, men ikke så høye at godtfolk slutter å spare og nedbetale sine lån. Ingen går bananas av dagens prisbilde. 

Hvordan står det til i andre land?

Kina er der de fleste mener å spore en boligboble. Nylig ble en leilighet i den kinesiske hovedstaden forsøkt solgt for omlag 250 000 kroner per kvadratmeter. Gitt at Kina i dag har et utall milliardærer er det imidlertid ikke godt å vite om det er boble. En av mine favorittanalyser av typen  ”den-kinesiske-boblen-vil-snart-sprekke” er datert desember 2003. Kanskje har bomben usedvanlig lang lunte?

Boble har vi imidlertid ganske sikkert i Hong Kong, hvor det for et par uker siden ble solgt et hus for 550 millioner kroner.

I USA er et videre fall i boligprisene en av årets store makroøkonomiske overraskelser. Medianboligen som omsettes i USA går nå for godt under én million kroner. På de fleste mål er amerikanske boliger billige, men bankene har enorme overskuddslagre av boligeiendommer de forsøker å bli kvitt. Prisene vil nok fortsette å falle så lenge bankene dumper lagrene sine.

I det fragmenterte Europa er det naturlig nok også en svært forskjellig utvikling i prisene. I kriserammede Irland og Spania er boligprisene målt til et fall på om lag 5% det siste år. Virkeligheten er nok mye verre enn dette. Mange vakre irske landskap besudles av halvferdige byggeprosjekter. Boliger i hovedstaden Dublin som var omsatt i prisgruppen 50 -100 hundre millioner kroner i de gode år, har nå falt til en brøkdel av dette. I Spania, forteller min optimistiske eiendomsmegler om hvordan det gjennomsnittlig kjøp på Mallorca i årets første måneder ble prutet nesten 15% under prisantydning.  

Frankrike på den annen side har hatt sterk vekst i boligprisene. Paris leder an med en prisvekst på omlag 20% det siste år. Stadig flere pengesterke asiater har oppdaget Paris.

Direkte urovekkende er det å se at danske boliger fortsetter  falle i pris. Dansk økonomi er på bedringens vei, men har ikke klart å hente seg inn igjen, etter finanskrisen. BNP falt igjen i årets første måneder og landets banker har nylig kommet under sterkt press.

Og her hjemme?

Fremover ligger det an til at norske boliger vil vokse i takt med norsk økonomi. Selv legger jeg til grunn at husholdningenes inntektsvekst vil bli på omlag 4% i årene fremover, og det høres kanskje ikke så sterkt ut.

På den annen side er 4% prisvekst nok til at verdistigningen vil dekke dine utgifter ved å eie og vedlikeholde en normal bolig. Med andre ord: Med 4% boligprisvekst vil de fleste selveiere bo gratis, gitt dagens rentenivå.  

Et usikkerhetsmoment er om svake markeder for fritidsboliger i middelhavslandene vil smitte over på Norge. Det er vanskelig å si, men Sørlands-kysten blir neppe helt uanfektet hvis de spanske boligmarkedene fortsetter å falle.

God helg

Kategorier

Siste innlegg