Ufattelig billige banker

by | 29. June 2011 | Aksjer, Kreditter

En vårdag i København spaserte jeg i Nyhavn da jeg kom over penger på gata. Svenske kroner riktignok, men penger er penger, og jeg bøyde meg ned for å plukke dem opp. Plutselig reiste første rekka seg ved kafeen seg og klappet, i håp om å mobbe en svenske.

Banker er i dag så billige at en må nærmest tru at det er penger på gata.

Ledende banker i USA og Europa handles nå til under bokførte verdier. Målt mot årets forventede overskudd er bankene også så attraktive målt mot nærliggende alternativer at de slår ut som rekordbillige. Likevel fortsetter bankene å falle i kurs.

Er det penger på gata å kjøpe bankaksjer i dag?

Bankvirksomheter er ofte vanskelig å verdsette. Både deres eiendeler og eksponeringer, aktivasiden av balansen, og verdien av deres innlån, passiva siden, vil kontinuerlig forandre seg. Differensen mellom de to er en skosåle tykk egenkapital som investorer skal verdsette i en usikker verden.

I perioder hvor man frykter nedskrivinger av eiendeler og eller at innlån blir dyrere er det kanskje ikke rart bankaksjer er billige, men det er litt merkelig å se at for eksempel banker med eksponering mot Hellas får større børsfall enn den samlede eksponeringen skulle tilsi.  

Dette har vi sett før. I forkant av konkursen i Lehman Brothers falt også bankaksjer tilbake. Selv banker som hadde liten eller ingen eksponering mot Lehman eller andre meglerhus, fikk juling – og det med rette. I tiden etter Lehman konkursen var bankaksjer i nærmest fritt fall. Et fall som de færreste bankaksjer har klart å hente inn igjen.

I de siste ukene har de falt igjen. Også norske finansaksjer presses – selv om vi ikke har nevneverdig eksponeringer mot Hellas. Det er bare vanskelig å argumentere for en særprising av norske bankpapirer når utenlandske banker er særdeles billige.

En kan jo lure på om det noe grunnleggende feil med det globale finanssystem når verdens bankaksjer står i fare for å kollapse hvis en gjeng greske parlamentarikere slår seg vrang i dag. Som kjent skal det greske parlament stemme over regjeringens krise forslag kl. 13.00 norsk tid.   

Imidlertid – sånn er verden. Det er for seint å forandre på den nå.

Akspterer det greske parlament innstramningstiltakene vil nok bankaksjer stige og investorer trekke et lettelsens sukk. Nye kurstopper må vi imidlertid se langt etter. Ingen grunn til applaus på kaféene.

Det globale finansielle system er for skjørt til at vi får en fornuftig prising av bankene med første.

Kategorier

Siste innlegg