Noe er råttent

by | 15. June 2011 | Internasjonal økonomi

Danmark er et deilig land hvor jeg som så mange andre nordmenn har feiret mange glade sommerferier. Fra Københavns yrende kulturliv til kroene langs de lange sandstrender, og Legolands underholdningstilbud, er det mye for enhver smak i nordmenns smukkeste ferieland.

Dansk økonomi står det verre til med. BNP falt i 1. kvartal i år, etter bare beskjeden vekst i fjor. Hva er galt? 

Danmark har riktignok en fremgangsrik eksport, men innenlandsk etterspørsel er det verre med. Divergeringen er slående all den tid eksporten fra både tjenesteytende næringer (som turisme, ingeniørtjenester og skipstransport) og fra vareproduksjonen vokser godt.

Det første problemet ligger trolig i at Danmark har bevilget seg en relativ høy levestandard. Dette gjør danske designprodukter og luksusferier relativt dyre for utlendinger – men også for dansker. Det danske feriemarkedet lider nok under konkurransen fra priskuttene i Middelshavs-regionen, litt på samme måte det norske fritidsboligmarkedet gjør. 

Men det er ikke bare markedet for feriehus som er svakt, også vanlige boliger og spesielt eneboliger faller i verdi. Det høres unektelig litt merkelig ut at eneboligprisene kan falle, med svært lave renter, bedring i handelsbalansen og en viss lønnsvekst i samfunnet, men det er nå en gang sånn virkeligheten er. Saken er den at at Danmark er midt i en sterk eldrebølge hvor årskullene som normalt selger sine boliger, er større enn de årskull som gjerne er på kjøpern. I dag bugner det av eneboliger i de fleste deler av det deilige land – uten budgivere. Dette vil fortsette. Eldrebølgen blir verre med årene.

Bankene er for opptatt med sine egne utfordringer til å være pådrivere for vekst og investeringer. Den Danske Bank har tapt enorme beløp på sine ulike utenlandssatsinger og alle finansinstitusjoner har tapt på overinvesteringer i næringseiendom i Københavnsområdet. Spesielt store er utfordringene når det gjelder bankenes innlån. Etter at normale seniorlån i Amagerbank ble påført tap, og skrevet ned, har det vist seg vanskelig å skaffe innlån til normale små sparebanker (og pengeinstitutter) i Danmark. Nye reguleringer fra Basel truer dessuten de populære danske flexi- og realkredittlån.

Med andre ord har danske banker fått vanskeligere arbeidsforhold det siste året og vil få det enda tøffere i vår nære fremtid, noe som vil plage deres kunder. 

Til slutt må det nevnes at Danmark alltid har vært og vil forbli en integrert del av Europa. Et Europa som i dag sliter med å fornye seg selv og finne nye vekstnæringer. Danmark har mange industribedrifter som er innovative, men de må lære seg å selge på andre kontinenter enn det europeiske. Som legendariske kremmere vil nok danskene klare denne omstillingen, men noe tid vil det ta.

Danmark, med alle sine kvaliteter, har en strålende fremtid – på litt sikt. Danskene må imidlertid belage seg like på store omstillinger som de fleste andre europeiske land har å slite med. Danmark er ikke noe PIGS-land, men bankene skal nok gjennom en tidsutstrakt konsolideringsperiode. Antall banker vil nok falle.

Det vil nok også ta tid før eiendomsmarkedene henter seg inn igjen. Det vil ta noen år før vi ser vekst i boligprisene igjen.

Kategorier

Siste innlegg