Gøyale tiltak fra oljeholikere

by | 24. June 2011 | Internasjonal økonomi

Oljeprisen falt i går etter at IEA varslet at deres medlemsland ville redusere sine lagre med om lag 60 millioner fat råolje. Den offisielle årsaken til dette dramatiske tiltaket er at IEA ønsker å rette opp mangelen på olje som følger av borgerkrigen i Libya.  Markedet lot seg imponere og sendte oljeprisen kraftig ned. Amerikanske forbrukere kan nå fråtse i litt billigere bensin enn de forferdelige fem kroner literen som de trodde de måtte betale nå i sommer.

President Obamas popularitet vil øke. Amerikanske kommentatorer er glade for å se at deres mann endelig kan hamle opp med forferdelige arabere og fæle spekulanter som piner og plager den uskyldige amerikanske forbruker og hans heroiske Chevy.

Selv ser jeg litt annerledes på det. USA har i virkeligheten et alvorlig problem med sin oljeavhengighet. En avhengighet som bare vil bli verre med årene. Saken er den at tilbudet av olje vanskelig kan holde tritt med etterspørselen. Derfor bør amerikanere allerede nå gjøre alt de kan for å redusere sin avhengighet. Som alle andre ”junkies” må de bare prøve å kutte ned på misbruket. 

Så langt nekter de å gjøre noe med det, og foretrekker kunstige løsninger av typen: Trekk på lagre. Det redder dem tross alt neste uke, neste måned og hvem vet  – kanskje helt frem til 1.august. Hurra!

Det å tappe begrensede lagre er imidlertid neppe en farbar vei å gå i det lange løp. Det amerikanske energidepartement anslår at verdens samlede oljeforbruk i år vil øke med om lag 2%. En slik vekst kan ikke produsentlandene hamle opp med. IMF anslår at tilbudet av olje på lang sikt kun vil stige med 0,8% i året, langt lavere enn dagens etterspørselsvekst krever.

I perioder kan IEA slippe litt av sine lagre ut i markedet, men dette gjør i virkeligheten de oljeimporterende land bare mere sårbare for forsynsingsavbrudd. Ja, en nedgang i lagre demper dagens oljepriser, men et lavt nivå på lagrene bidrar til å øke de langsiktige risikopremiene i oljeprisene.  

Her må noe gi etter. Enten klarer kloden å sprute ut mer olje enn antatt ellers må etterspørselsveksten ned. Etterspørselen kan dempes på to, og bare to, måter. Rasjonering eller prisøkninger.  Da amerikanere ikke klarer å få seg til å forby V8 motorer i bilene mm, ligger det i kortene at prisene må stige. Stige og stige helt til fattigfolk tvinges til å levere inn bilnøklene og ta beina fatt.

I dette perspektiv er dagens melding fra IEA bare nok en bekreftelse på hvor ille virkelighetsforståelsen er i dagens USA. Den jevne amerikaner lever på mange måter i fortiden når han drømmer om den frie vesten, billige råvarer og lave skatter, mens han ruser seg på billig bensin. 

Det USA virkelig trenger er en endring i sin oljeetterspørsel. Ingen spår dette nå. Tvertimot vil frislipp av lagre og en midlertidig nedgang i oljeprisene øke amerikanernes etterspørsel etter olje. Det stikk motsatte tiltak av det USA nå så desperat trenger.

Fornuftige ledere i India  og Kina nektet å delta i denne redningsaksjonen for oljeholikere i Europa og USA.

Kategorier

Siste innlegg