Fremskriving av befolkningen – NOT

by | 17. June 2011 | Norsk økonomi

Jeg hadde egentlig tenkt å skrive om greske utfordringer i dagens blogg, men en trafikkork ved lunsjtider fikk meg på mere orginale tanker. I dag dreier det seg om befolkningsveksten i Norge og spesielt i hovestadsområdet. Hvordan skal vi takle det?

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer stadig med nye fremskrivinger av det norske folketallet, og denne gang er det en klar befolkningsvekst som ligger i kortene. SSB ser nå for seg at vi får 6,9 millioner innbyggere i 2060, forutsatt en klar nedgang (!) i innvandringen i årene som kommer. De har også et høyvekst-scenarie hvor noe som ligner dagens befolkningsvekst fremskrives. Symmetrisk ser man i den nederste grønne linjen et lavvekst-alternativ hvor Norge går litt i frø.  

  

Hva har dette å gjøre med dagens kø inn til Oslo, fredag ved lunsjtider?

Befolkningsveksten smøres ikke jevnt over gamlelandet. Av økningen på nær 2 millioner mennesker (over en periode på 50 år) vil trolig halvparten havne på Østlandet. Dagens køer inn til Oslo vil virke som stor underholdning i forhold til hva vi har i vente i årene som kommer, selv om det skulle bygges nye transportårer inn til hovedstaden.    

Dessverre er det slik i dag at det tar minimum 10 år fra du setter spaden i jorda til du får gjennomført større transportprosjekter i Norge. De togtraseer/ T-baneløsninger som ikke er kommet til Stortingsbehandling i vår, kan åpenbart ikke bidra til å bedre de trafikale utfordringene i hovedstadsomårdet før i 2022. Hvis vi kaster oss rundt og satser stort i dag, er det et visst håp om bedring etter 2021, men inntil da blir køene garantert verre. Hvert eneste år.

Disse tanker streifet meg i det jeg satt rød som en hummer og stampet i Køen med stor K ved Sjølystlokket på Oslo-vest i dag. Er det ikke noe vi kan gjøre?

Jo, jeg har ett forslag. Vi forbyr byggingen av nye boliger. Litt på spøk, men hvordan skal vi ellers unngå køer i Oslo- området vi ellers bare kjenner igjen fra storbyer i u-land ? Begrenses nybyggingen av boliger blir det færre og mindre køer i trafikken.      

Nå er ikke dette helt seriøst ment, men jeg tror faktisk at noen vil tenke over saken og konkludere med at kommunene i Akershus ikke har noen plikt til å maksimere boligbyggingen. Det er ikke utenkelig at politikere etterhvert vil gå til valg på program om å begrense, ikke øke veksten, og vil vinne på det.

Kanskje vi ser ‘ Lav vekst’ som slagord allerede i høstens valgkamp?

Kategorier

Siste innlegg