Vårens tre farer

by | 09. May 2011 | Ukategorisert

Det er nesten så en skulle tro at markedene i den vestlige verden hadde pollenallergi.

Nå som våren er i anmarsj blir tidligere glede over gode selskapsresultater snudd til bekymring og kursfall. Skal en gi noe rasjonale for bekymringen for kursutviklngen kan jeg gi tre grunner til å trå forsiktig i verdipapirmarkedene før sommerferien setter inn.

I verdens største økonomi, USA, er det mye å glede seg over. Ordreinngangen er stigende og BNP vokser med omlag 3% når en hensyntar de spesielle forhold som midlertidig holdt økonomien tilbake i 1. kvartal . Imidlertid er det verdt å merke seg at konjunkturoppgangen nå er et par år gammel og ingenting varer evig – heller ikke oppgangsperioder. Faktum er at konjunkturene normalt snur ned etter omlag fire år. 

Allerede om seks til sju uker får vi en syretest på hva amerikansk økonomi tåler. Da stopper den amerikanske sentralbanken sitt kjøpsprogram for statsobligasjoner, det såkalte QE2 programmet. Sentralbanksjef Ben Bernanke tror ikke dette vil ha nevneverdig effekt på økonomien, men det var introduksjonen av dette omfattende støttekjøpsprogrammet som ga støtet til kursoppgangen på børsene i fjor høst. Bortfallet av progammet er sikkert sunt – på lang sikt- men kan gi amerikanerne dyrere kreditter utover sommeren, med ruglete aksjemarkeder som resultat.

I verdens vekstmotor nr. 1, Kina, er det også mye å glede seg over. BNP-veksten ser ut til å bli hele 9% i år. Dette til tross for at råvareprisene, som Kina er storimportør av, har steget mye det siste året. Faren her er at det rett og slett blir for mye av det gode, med tomme boliger, øde motorveier og ulønnsomme fem-stjerners hoteller i det som tross alt er et land hvor flertallet av befolkningen må regnes som fattige. Her lurker det betydelige tap for investorer som er eksponert i feil prosjekter.

Den største umidelbare faren, slik jeg ser det, er imidlertid Hellas. De fleste tar det dessverre som en sannhet at Hellas før eller siden kommer til å misligholde sin gjeld.  Dette blir lett et selvoppfyllende profeti. Kreditorer flykter og selv livskraftige greske bedrifter og banker får problemer med å låne nødvendig kapital. I dag nedgraderte det annerkjente analysebyrået S&P statsgjelden til Hellas. Som jeg har skrevet om før så er landet nå overmodent for en restrukturering av sin gjeld. Jo lenger det drøyer desto dyrere blir det. Derfor er det god grunn til å regne med en restrukturering av gjelda allerede på forsommeren.

Kategorier

Siste innlegg