Norges Bank hever – for siste gang i år?

by | 12. May 2011 | Ukategorisert

Norges Bank  vedtok i dag å heve sin foliorente fra 2,0% til 2,25% – det motsatte av hva jeg anbefalte. 

Vel, sånn er livet. Ingen hører på meg hverken hjemme eller på jobben – og for all del ikke på Bankplassen!

Her er sentralbankens begrunnelse (fra pressemeldingen)

’’ Hovedstyret viser til at anslagene og analysene i Pengepolitisk rapport 1/11 som ble lagt fram i mars, tilsier at styringsrenten gradvis heves mot et mer normalt nivå. Hovedstyret vedtok i mars at styringsrenten bør ligge i intervallet 1¾ – 2¾ prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 22. juni med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten settes opp ved dette møtet. ’’

 I Norge har kjerneinflasjonen siden oppstart (2003) vokst med om lag 1,25% i årlig rate. Også i dag ligger den nær dette nivået.

Fremover klør jeg meg litt i hodet når Norges Bank spår at inflasjonen vil ta seg opp. I mine prognoser vil inflasjonen falle fremover. Mye kan skje, men dagens kronekurs er i dag om lag 4% sterkere enn den var mot slutten av fjoråret. Det vil over tid redusere importprisene med om lag det samme, over noen år.

Norges Bank har en stor stab med erfarne økonomer som er utmerket klar over disse effektene, likevel varsler de at inflasjonen vil stige. Da må det være betydelige prisvekst i vente for en rekke konsumgoder.

Etter å ha gransket hva vi har av konsumgoder er det imidlertid ikke lett å se hva som skulle trekke prisveksten opp. I mine prognoser vil inflasjonen falle markert og kanskje bli negativ kommende vinter. Får jeg rett i at inflasjonen vil falle ned mot null mot slutten av året blir dagens renteøkning også årets siste.

Det er imidlertid ikke bare inflasjonen som taler for at vi bør skyve på tidspunktet for fremtidige rentehevinger. Den økonomiske veksten i verden ser ut til å være fallende. Norges Bank tror vi får sterke konjunkturer utover i høstmånedene, men det er jo egentlig ganske lite sannsynlig. Rentemarkedene priser i økende grad inn en ny økonomisk nedtur neste år.

 Slår dette scenariet til, trekker også vekstutsiktene i retning av det ikke blir flere renteendinger. Verken i år eller neste år.

Kategorier

Siste innlegg