Fallet i de lange rentene

by | 18. May 2011 | Ukategorisert

Den siste måneden har vi sett et kraftig fall i de lange norske rentene. Dette til tross for at Norges Bank satte opp sin foliorente i forrige uke fra 2,00% til 2,25%, blant annet fordi lønnsoppgjøret ser ut til å havne på 4% i år. 

Hvordan henger rentefallet sammen med vårens rause lønnsoppgjør?

Mye av fallet må sees i sammenheng med nedgangen i de tyske markedsrentene i den senere tid. Markedene globalt har rett og slett nedjustert sine langsiktige forventninger til økonomisk vekst og det gir lavere markedsrenter som resultat. Det har vi sett i alle markeder med topp kredittverdighet.

Likevel gjenstår det mysterium at de norske lange rentene har falt mer enn de tyske. Forskjellen er kanskje ikke mer en 10-20 basispunkter, men det er jo litt når de samlede nivåene i utgangspunktet var lave.

Uten å slå for hardt i bordet tar jeg rentefallet til inntekt for mitt eget konjunktursyn. Den økonomiske veksten i Norge vil skuffe de største optimistene. De lave rentene er bare en tilpasning til norsk virkelighet. Kredittveksten er moderat og Norge plages av vårt høye kostnadsnivå. Det blir ikke sterk økonomisk vekst i årene som kommer – selv om Norges Bank holder rentene uendret.

Graf som viser avkastning

Kategorier

Siste innlegg