Et gresk høyfjellshotell

by | 23. May 2011 | Ukategorisert

Grekenland minner meg om et slitent norsk høyfjellshotell som både trenger hjelp fra sine kreditorer, og som bør få nye satsinger og aktiviteter for å holde kapasitetsutnyttingen oppe.

Det er i hovedsak to grupper av scenarier for Hellas fremover. Den ene er en eller an variant hvor Hellas klarer sine rentebetalinger og dermed sine samlede låneforpliktelser, men uten at gjelda gjør noe annet enn å vokse.  Med litt flaks vil grekerne da kunne holde ut lenge nok til at nye næringsveier som kan bære den enorme gjeldsbyrden, vokser frem.

Den kritiske suksessfaktoren for om dette er en farbar vei, eller ei, blir om Hellas makter å kutte underskuddene i offentlige regnskaper og snu nedgangstider i næringslivet til ny oppgang. Til det kreves både hjelp til lavere renteutgifter og strukturendringer i gresk arbeids- og forretningsliv. PLUSS en god porsjon flaks.

Det blir litt som et høyfjellshotell i Norge som har sett sine beste dager, med mindre de klarer å lage nye konsepter og aktiviteter som kan lokke kundene tilbake. I transformasjonsperioden klarer de ikke å betjene sin gjeld.  I perioden hvor de fornyer seg må de rett og slett ha hjelp fra sine kreditorer.

Får de ikke hjelp vil de uunngåelig misligholde lånene sine. Dette trenger ikke bli en katastrofe. På samme måte som mangt et velfungerende hotell i den norske fjellheimen, har vært gjennom konkursbehandling både en og to ganger trenger ikke en gresk konkurs ødelegge Hellas sitt potensiale for økonomisk  vekst – bare det håndteres på en fornuftig måte. Likevel er det en Pandoras eske av scenarier som åpner seg og det skal stor kløkt fra statsmenn og finansfolk for å lose et gresk mislighold i havn uten at banker, bedrifter og hushodlninger tar unødig skade.

I begge scenarier må nok greske pensjoner og stønader til de ledige barberes. Antall offentlige ansatte må reduseres og de fleste av statsbedriftene privatiseres. Skattetrykket må økes.

Uansett om grekerne velger å betale sine renteutgifter eller om du skulle misligholde sine lån, så må de med andre ord belage seg på en nedgang i sin levestandard.

Kategorier

Siste innlegg