Detaljhandelen som en god unnskyldning

by | 04. May 2011 | Ukategorisert

I dag fikk vi nye og uventede svake tall for detaljomsetningen i Norge. Den samlede detaljhandel var i mars ned 0,6% fra måneden før.  Hva verre er var varekonsumet ned nesten et fullt prosentpoeng denne måneden. Uten spektakulære vekstrater for tjenestekonsumet i månedene som kommer er det lite sannsynlig at privat konsum, eller BNP for Fastlands-Norge for den saks skyld, kan vokse 3% i år. 

Dette er viktig. For begge størrelser spår Norges Bank en vekst på 3,25% i år i sin februarrapport. Med andre ord er det sannsynlig, at selv med uendrede renter ut året, så vil Norges Bank måtte nedjustere sine anslag for norsk økonomi. De svake tallene er ganske bemerkelsesverdig gitt at både lønnsutvikling er noe bedre, og prisveksten noe lavere, enn de fleste hadde ventet. Husholdningene ligger an til en solid økning i sine inntekter i år, men ser ut til å velge høyere sparerate fremfor en ny kjøpefest.    

I sum taler nå mye for at Norges Bank ikke hever rentene i mai, men varsler renteheving i juni, så sant det ikke dukker flere ubehageligheter fra statistikerne.

Selv synes jeg ingen endring i renta er helt ok. En skal ikke overdrive betydningen av at mars var en skuffende måned for butikk- og kioskeiere, men det er unektelig en god unnskyldning til å gjøre noe fornuftig med renta. Og det fornuftige nå er å holde de norske rentene uendret ved sentralbankmøtet onsdag 12 mai.

Kategorier

Siste innlegg