En ny normal for oljeprisen

by | 05. April 2011 | Ukategorisert

Når virkeligheten forandrer seg, må også vi analytikere forsøke å henge med.

Så gjelder også oljemarkedene.

Før årsskiftet trodde jeg på en oljepris som for inneværende år ville bli liggende på omlag av 95 USD, med en relativt svak USD som resultat. USA er som kjent verdens største oljeimportør og når oljeprisen stiger blir landet litt fattigere. Derfor er det bra for amerikanerne at dolalren faller tilbake når oljeprisen tar seg opp.

Hva tror vi så om oljemarkedene?

Vel, det blir jo et spill mellom tilbud og etterspørsel. Etterspørselen har tatt seg rett opp etter finanskrisen, blant annet fordi India og Kina som jo vokser sterkt velger å sløse med energi i sin voldsomme industrialisering.  Også i andre land øker etterspørselen etter energi. I sum vil den globale etterspørselen etter olje kunne øke med mer enn fem millioner fat per dag i løpet av perioden 2010-2012.

Tilbudet av olje vil få problemer med å henge med. Uroen i araberverden gjør det vanskeligere å utvikle nye felt, mens Nordsjøen og andre modne områder vil få fallende produksjon i årene fremover.

Derfor er det god grunn til å regne med en vedvarende høy oljepris i tiden fremover, med mindre noen gjør noe drastisk for å øke produksjonen. Her er det vel egentlig bare Saudi Arabia, med sine enorme oljereserver, som virkelig kan endre balansen dramatisk.

Her igjen kommer en liten bit ny info.

Regjeringen i Saudi Arabia bevilger befolkningen nå kjøpefest for å hindre sosial uro fra å utvikle seg til regelrett opprør. Disse pengene må Saudi skaffe. Den enkleste måten å få fatt på pengene er rett og slett å holde prisen på deres viktigste eksportartikkel – olje – så høy som mulig.

Av rent statsfinansielle hensyn er det dermed duket for høye oljepriser, hvis araberne får det som de vil. Og det gjør de jo gjerne i oljemarkedene .

Kanskje 120 USD fatet for Brent Blend olje er den nye normalen, med en USD/NOK på 5 blank som resultat?

Kategorier

Siste innlegg