En flokk sorte svaner

by | 21. March 2011 | Ukategorisert

Det ser ut til å være en flokk svarte svaner på vei til oss i år.

 ’Svart svane’ er jo blitt kallenavnet på nye og hittil ukjente fenomener. I år har vi fått flere, men pyttsan: Det er jo gjerne slik at uhell sjeldent kommer alene.

Omveltningene i araberverden er trolig den begivenhet som vil ha sterkest varig effekt på verden. Fortsatt er det mange usikre regimer som kan falle. Derfor vil trolig også oljeprisen holde seg høy gjennom hele 2011. Imidlertid vil nok storpolitikken og forsvarsstrategier endres som følge av omveltningene i araberverden. Konflikten mellom palestinere og israelere kan også bli tilspisset som følge av regimeskifter i araberverden. Vi får nok færre USA vennlige regimer enn vi hadde før Mubarak gikk av.

Jordskjelvene i Japan er en annen uventet hendelse. Den etterfølgende tsunamien og atomulykkene som kom i ettertid er alle nye begivenheter som kullkaster gamle prognoser. Japan står foran en vanskelig vår. Den åpenbart viktigste langsiktige effekten blir likevel at den har gjort atomkraft til en langt mindre interessant energikilde enn før. Naturgass vil trolig være den energibærer som merker størst hopp i etterspørselen som følge av atomulykkene i Japan.

Hva blir det neste? Vel, det ligger i sakens natur at det ikke er lett å se noen ny svart svane. Vi får bare la oss overraske over hva fremtiden kan bringe i det som garantert blir et sjeldent begivenhetsrikt år.

Kategorier

Siste innlegg