Kjære Lotto vinner

by | 01. February 2011 | Ukategorisert

Kjære Lotto vinner

Mandag gikk oljeprisen i 100 (USD per fat Brent Blend, levering i mars). Hva betyr dette for deg og din økonomi?

Vel, det er både ’ good news & bad’.  La oss ta det siste først. Høye oljepriser gir deg snart 14 kroner per liter bensin når du skal fylle tanken på bil og båt. Til et gitt lønnsnivå faller da din kjøpekraft til andre formål. For min egen del er det snakk om en ekstra 1000-lapp eller to i året, i forhold til det jeg betalte i fjor.  Auu. Det er flere hundre kroner per familiemedlem i min husstand.

De gode nyhetene er at Norge er en stor oljeprodusent hvor det meste av den frie kontantstrømmen havner i statskassen. Enten via oljeskatter eller i form av inntekter for Statoil og Petoro som jo eier store oljefelt. I ren inntektsøkning betyr dagens oljepris at overskuddet på statsbudsjettet i åt blir ca 50 mrd kroner større enn tidligere antatt, eller 10 000 kroner per nordmann – og det bare for i år.

Dessverre er det enorme gevinstene litt abstrakte for vår familieøkonomi, mens de ekstra utgiftene kommer hver uke.

Men det er mer enn det. Våre oljereserver vokser når oljeprisen øker. Dette fordi de defineres som reserver som det lønner seg å utvinne. Den geologiske forekomsten er selvfølgelig uendret, men det som teller er de reserver som en kan tjene penger på. De stiger i takt med oljeprisen.

I sum er det imidlertid ikke lett å si hva sluttresultatet blir. Tilsynelatende er det en stor velsignelse å vinne i Lotto.   Imidlertid er det de færreste nasjoner som har klart å leve av sine naturrikdommer. Oljeinntektene motsvarer bare 20% av verdiskapingen i Fastlands-Norge.  I det lange løp er den viktigste kilden til velstand resultatene av vår egen arbeidskraft. Veksten i vår levestandard blir da først og fremst avhengig av at vi forbedrer oss år om annet. Disse forbedringene avhenger igjen av vår evne til nytenking og innovasjon.

Skulle 10 000 ekstra kroner i året – per snute – gjøre nordmenn så sløve og late at innovasjon bremses og vår levestandard stagnerer, vil vi i sannhet ha tapt på å vinne i Lotto.

Kategorier

Siste innlegg